Ranking produktów finansowych

Konta osobiste
13
produktów
Oferty z dnia 2022-08-11

Oferty dla Ciebie:

Firma
Zalety produktu
PKO Bank Polski S.A.
PKO KONTO ZA ZERO
 • PKO Konto Za Zero
 • 0 zł za prowadzenie konta osobistego
 • 0 zł za kartę debetową
 • 0 zł za wypłaty w PLN BLIK-iem ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 zł za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów za granicą
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • O PKO Bank Polski S.A.
Szczegółowy opis:
PKO Konto Za Zero
 • 0 zł za prowadzenie konta osobistego
 • 0 zł za kartę debetową - wystarczy, że wykonasz 5 transakcji bezgotówkowych (z wyjątkiem przelewów) kartą lub BLIK-iem w okresie rozliczeniowym karty*
 • 0 zł za wypłaty w PLN BLIK-iem ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 zł za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów za granicą**

*W przeciwnym razie opłata wyniesie 10 zł miesięcznie. Zwrot towaru lub anulowanie operacji zmniejsza liczbę bezgotówkowych transakcji płatniczych w okresie rozliczeniowym karty, w którym nastąpił zwrot albo anulowanie bezgotówkowej transakcji płatniczej.
**Za wypłaty gotówki w walutach obcych z bankomatów ich operatorzy mogą pobierać opłaty. Dodatkowo gdy nie skorzystano z funkcji wielowalutowej karty, wypłaty gotówki w walutach obcych, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej dla płatności gotówkowych, wiążą się z pobraniem prowizji za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA. Wysokość prowizji za przewalutowanie transakcji dostępna jest w Taryfie prowizji i opłat.
PKO Bank Polski S.A.
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438
REGON: 016298263
NIP: 5250007738
Kapitał zakładowy: 1 250 000 000 zł (opłacony w całości)
Pekao S.A.
Bank Pekao
 • Bank Pekao - Konto Przekorzystne
 • 7% na koncie oszczędniościowym
 • w skali roku do 100 000 przez 6 miesięcy
 • załóż konto, spełnij warunki i zyskaj do 200 zł
 • Program Mastercard® Bezcenne® Chwile
 • 0 zł za obsługę karty – wystarczy 1 transakcja miesięcznie
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Pekao S.A.
Szczegółowy opis:
Bank Pekao - Konto Przekorzystne
 • 7% na koncie oszczędniościowym
 • w skali roku do 100 000 przez 6 miesięcy
 • załóż konto, spełnij warunki i zyskaj do 200 zł
 • Program Mastercard® Bezcenne® Chwile
 • 0 zł za obsługę karty – wystarczy 1 transakcja miesięcznie
Promocyjne oprocentowanie 7% w skali roku przez 6 miesięcy od otwarcia konta obejmuje środki do 100 tys zł zgromadzone na Koncie Oszczędnościowym. Dodatkowo musisz spełnić warunki opisane w regulaminie promocji. Promocja jest dostępna dla klientów nowych lub z niskimi saldami i trwa do 16.10.2022 r.

2200 zł za założenie konta online lub w aplikacji PeoPay – promocja obowiązuje do 31.08.2022 r. i mogą z niej skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat, mieszkające w Polsce, nie będące pracownikami Banku Pekao S.A., które założą Konto Przekorzystne w okresie trwania promocji, zaakceptują wymagane oświadczenia (w tym o przystąpieniu do promocji), zapoznają się z Regulaminem Promocji oraz spełnią pozostałe warunki.

3Pierwsza część nagrody zostanie wypłacona nie później niż do 30.09.2022 r., przy czym:

a) jeśli umowę o Konto zawrzesz w lipcu 2022 r., Nagrodę otrzymasz do 31.08.2022 r.,
b) jeśli umowę o Konto zawrzesz w sierpniu 2022 r., Nagrodę otrzymasz do 30.09.2022 r.,

Druga część nagrody zostanie wypłacona nie później niż do 31.10.2022 r., przy czym:

a) jeśli umowę o Konto zawrzesz w lipcu 2022 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale "II. Warunku przyznania Nagrody" w ust. 3, czyli w miesiącu sierpniu 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 30.09.2022 r.
b) jeśli umowę o Konto zawrzesz w sierpniu 2022 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale "II. Warunku przyznania Nagrody" w ust. 3, czyli w miesiącu wrześniu 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 31.10.2022 r.

Trzecia część nagrody zostanie wypłacona nie później niż do 30.11.2022 r., przy czym:

a) jeśli umowę o Konto zawrzesz w lipcu 2022 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale "II. Warunku przyznania Nagrody" w ust. 4, czyli w miesiącu wrześniu 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 31.10.2022 r.
b) jeśli umowę o Konto zawrzesz w sierpniu 2022 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale "II. Warunku przyznania Nagrody" w ust. 4, czyli w miesiącu październiku 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 30.11.2022 r.

Czwarta część nagrody zostanie wypłacona nie później niż do 31.12.2022 r., przy czym:

a) jeśli umowę o Konto zawrzesz w lipcu 2022 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale "II. Warunku przyznania Nagrody" w ust. 5, czyli w miesiącu październiku 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 30.11.2022 r.
b) jeśli umowę o Konto zawrzesz w sierpniu 2022 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale "II. Warunku przyznania Nagrody" w ust. 5, czyli w miesiącu listopadzie 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 31.12.2022 r.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014843
REGON: 000010205
NIP: 5260006841
Kapitał zakładowy: 262 470 034 zł (opłacony w całości)
Pekao S.A.
Bank Pekao
 • Bank Pekao - Konto Przekorzystne
 • 7% w skali roku w skali roku do 100 000 zł przez 6 miesięcy
 • Otwórz konto z kartą wielowalutową Visa, spełnij warunki i odbierz voucher z dostępem do serwisu CANAL+ online na 6 m-cy w prezencie
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Pekao S.A.
Szczegółowy opis:
Bank Pekao - Konto Przekorzystne
 • 7% w skali roku w skali roku do 100 000 zł przez 6 miesięcy
 • Otwórz konto z kartą wielowalutową Visa, spełnij warunki i odbierz voucher z dostępem do serwisu CANAL+ online na 6 m-cy w prezencie
Środki do 100 000 zł zgromadzone na Koncie Oszczędnościowym będą oprocentowane na 5% w skali roku przez 183 dni od dnia zawarcia umowy o Konto Oszczędnościowe, jeśli spełnisz warunki opisane w regulaminie promocji. Promocja jest dostępna dla Klientów nowych lub z niskimi saldami rachunków i trwa do 31.07.2022 r.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014843
REGON: 000010205
NIP: 5260006841
Kapitał zakładowy: 262 470 034 zł (opłacony w całości)
Pekao S.A.
Bank Pekao
 • Pekao Konto Przekorzystne dla Młodych
 • Załóż konto, skorzystaj z aktualnych promocji i zgarnij do 200 zł
 • 0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty
 • 0 zł za przewalutowanie przy płatności kartą
 • 0 zł prowizji banku za wypłaty z bankomatu za granicą
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Pekao S.A.
Szczegółowy opis:
Bank Pekao - Konto Przekorzystne dla Młodych
 • Załóż konto, skorzystaj z aktualnych promocji i zgarnij do 200 zł
 • 0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty
 • 0 zł za przewalutowanie przy płatności kartą
 • 0 zł prowizji banku za wypłaty z bankomatu za granicą
1) 200 zł za założenie konta online lub w aplikacji PeoPay – promocja obowiązuje do 31.08.2022 r., i mogą z niej skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat, mieszkające w Polsce, nie będące pracownikami Banku Pekao S.A., które założą Konto Przekorzystne w okresie trwania promocji, zaakceptują wymagane oświadczenia (w tym o przystąpieniu do promocji), zapoznają się z Regulaminem Promocji oraz spełnią pozostałe warunki.

2) Pierwsza część nagrody zostanie wypłacona nie później niż do 30.09.2022 r., przy czym:

1) jeśli umowę o Konto zawrzesz w lipcu 2022 r., Nagrodę otrzymasz do 31.08.2022 r.,
2) jeśli umowę o Konto zawrzesz w sierpniu 2022 r., Nagrodę otrzymasz do 30.09.2022 r.,

Druga część nagrody zostanie wypłacona nie później niż do 31.10.2022 r., przy czym:

1) jeśli umowę o Konto zawrzesz w lipcu 2022 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale "II. Warunku przyznania Nagrody" w ust. 3, czyli w miesiącu sierpniu 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 30.09.2022 r.
2) jeśli umowę o Konto zawrzesz w sierpniu 2022 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale "II. Warunku przyznania Nagrody" w ust. 3, czyli w miesiącu wrześniu 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 31.10.2022 r.

Trzecia część nagrody zostanie wypłacona nie później niż do 30.11.2022 r., przy czym:

1) jeśli umowę o Konto zawrzesz w lipcu 2022 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale "II. Warunku przyznania Nagrody" w ust. 4, czyli w miesiącu wrześniu 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 31.10.2022 r.
2) jeśli umowę o Konto zawrzesz w sierpniu 2022 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale "II. Warunku przyznania Nagrody" w ust. 4, czyli w miesiącu październiku 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 30.11.2022 r.

Czwarta część nagrody zostanie wypłacona nie później niż do 31.12.2022 r., przy czym:

1) jeśli umowę o Konto zawrzesz w lipcu 2022 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale "II. Warunku przyznania Nagrody" w ust. 5, czyli w miesiącu październiku 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 30.11.2022 r.
2) jeśli umowę o Konto zawrzesz w sierpniu 2022 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale "II. Warunku przyznania Nagrody" w ust. 5, czyli w miesiącu listopadzie 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 31.12.2022 r.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014843
REGON: 000010205
NIP: 5260006841
Kapitał zakładowy: 262 470 034 zł (opłacony w całości)
Bank BNP Paribas
BNP Paribas
 • BNP Paribas Konto z Kartą otwartą na dzisiaj
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za użytkowanie karty debetowej
 • 0 zł za korzystanie z bankomatów BNP Paribas i Planet Cash w Polsce
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • O Bank BNP Paribas
Szczegółowy opis:
BNP Paribas - Konto z Kartą otwartą na dzisiaj
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za użytkowanie karty debetowej
 • 0 zł za korzystanie z bankomatów BNP Paribas i Planet Cash
Bank BNP Paribas S. A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011571
REGON: 010778878
NIP 526-10-08-546
Kapitał zakładowy: 147 418 918 zł (opłacony w całości)
mBank S.A.
mBank
 • mBank mKonto Intensive
 • Pakietem benefitów za 0 zł
 • Karta wielowalutowa Visa Świat Intensive
 • nawet 200 zł premii za otwarcie mKonta Intensive z kartą
 • 50 zł za otwarcie mKonta Intensive przez e-dowód
 • 50 zł, jeśli otworzysz dodatkowo konto dla dziecka
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O mBank S.A.
Szczegółowy opis:
mBank mKonto Intensive
 • Pakietem benefitów za 0 zł
 • Karta wielowalutowa Visa Świat Intensive
 • 100zł za szybki wpływ i transakcje
 • 50zł za wpływ i transakcje w drugim miesiącu
 • 50zł za wpływ i transakcje w trzecim miesiącu
 • 50zł za otwarcie konta przez e-dowód
 • 50zł za otwarcie konta dla dziecka
Do promocji możesz przystąpić od 17.05.2022 r. do 03.10.2022 r. Promocja trwa od 17.05.2022 r. do 31.03.2023 r. i jest to ostatni dzień, w którym możemy wypłacić Ci Premię. Pamiętaj, aby skorzystać z promocji zamów kartę podczas składania wniosku. Spełnij wszystkie warunki promocji i odbierz nagrody.
mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025237
REGON: 001254524
NIP: 5260215088
Kapitał zakładowy: 169 248 488 zł (opłacony w całości)
ING Bank Śląski
ING Bank Śląski
 • Konto osobiste Direct/Mobi z aplikacją Moje ING
 • Do 250 zł premii
 • Otwórz Konto Mobi lub Konto Direct
 • 0zł za prowadzenie konta, wypłaty z bankomatów ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • O ING Bank Śląski
Szczegółowy opis:
ING Bank Śląski
 • Do 250 zł premii za założenie konta osobistego i spełnienie wszystkich warunków promocji
 • Otwórz Konto Mobi lub Konto Direct
 • 0zł za prowadzenie konta, wypłaty z bankomatów ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005459
REGON: 271514909
NIP: 634-013-54-75
Kapitał zakładowy: 130 100 000 zł (opłacony w całości)
Santander Bank
Santander Bank Polska
 • Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę
 • do 400zł premii za otwarcie konta i aktywność na nim
 • 0 zł za prowadzenie konta i kartę*
 • 0 zł za przelewy natychmiastowe w aplikacji mobilnej
 • 0 zł za zlecenia stałe i polecenia zapłaty
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Santander Bank
Szczegółowy opis:
Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę
 • 0 zł za prowadzenie konta i kartę*
 • 0 zł za przelewy natychmiastowe w aplikacji mobilnej
 • 0 zł za wypłaty BLIKIEM we wszystkich bankomatach w Polsce
 • 0 zł za zlecenia stałe i polecenia zapłaty
Organizatorem programu "Polecam mój bank – edycja 2" jest Santander Bank Polska S.A. Okres przystąpienia do programu trwa od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
Santander Consumer Bank S.A.
ul. Strzegomska 42C
53-611 Wrocław

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562
REGON: 012736938
NIP: 5272046102
Kapitał zakładowy: 520 000 000 zł (opłacony w całości)
Santander Bank
Santander Bank Polska
 • Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę Dla Studenta
 • do 300zł premii za otwarcie konta i aktywność na nim
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za przelewy natychmiastowe i zwykłe w internecie
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Santander Bank
Szczegółowy opis:
Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę Dla Studenta
 • do 300zł premii za otwarcie konta i aktywność na nim
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za przelewy natychmiastowe w internecie
Organizatorem promocji "300 zł za aktywne bankowanie" jest Santander Bank Polska S.A. Okres przystąpienia do promocji trwa od 1 do 31 sierpnia 2022 r. dla: Konto Jakie Chcę, Konto Jakie Chcę dla Młodych, Konto Select. Uczestnik spełniający wszystkie warunki promocji może otrzymać łącznie premię pieniężną w wysokości 300 zł, wypłacaną w dwóch etapach, po zakończeniu poszczególnej tury.
Santander Consumer Bank S.A.
ul. Strzegomska 42C
53-611 Wrocław

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562
REGON: 012736938
NIP: 5272046102
Kapitał zakładowy: 520 000 000 zł (opłacony w całości)
mBank S.A.
mBank
 • mBank mKonto Intensive
 • Nawet 200 zł premii za otwarcie mKonta Intensive z kartą
 • Dodatkowe 50 zł za otwarcie mKonta Intensive przez e-dowód
 • Pakietem benefitów za 0 zł
 • Karta wielowalutowa Visa Świat Intensive
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • O mBank S.A.
Szczegółowy opis:
mBank mKonto Intensive
 • Pakietem benefitów za 0 zł
 • Karta wielowalutowa Visa Świat Intensive
 • Nawet 200 zł premii za otwarcie mKonta Intensive z kartą
 • Dodatkowe 50 zł za otwarcie mKonta Intensive przez e-dowód
mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025237
REGON: 001254524
NIP: 5260215088
Kapitał zakładowy: 169 248 488 zł (opłacony w całości)
Alior Bank
Alior Bank
 • Alior Bank Konto Jakże Osobiste
 • Wybieraj spośród 11 korzyści i dostosowuj konto do swoich potrzeb
 • 0 zł za 2 aktywne korzyści z aż 11 do wyboru
 • Do 400zł premii za założenie konta z kartą
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Alior Bank
Szczegółowy opis:
Alior Bank Konto Jakże Osobiste
 • Wybieraj spośród 11 korzyści i dostosowuj konto do swoich potrzeb
 • 0 zł za konto jeśli masz mniej niż 26 lat lub zapewnisz jednorazowy wpływ min. 1500 zł/mies.
 • 0 zł za 2 aktywne korzyści z aż 11 do wyboru
 • Do 400zł premii za założenie konta z kartą
Oferta specjalna "Bankuj mobilnie – edycja V" obowiązuje od 1.08.2022 r. do 31.08.2023 r. Wnioski w ramach Oferty można składać od 1.08.2022 r. do 30.09.2022 r. Z oferty mogą skorzystać osoby, które w okresie dwóch lat przed złożeniem wniosku nie posiadały w Alior Banku konta osobistego. Szczegóły w regulaminie oferty specjalnej "Bankuj mobilnie – edycja V".
Alior Bank S. A.
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305178
REGON: 141387142
NIP 1070010731
Kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (opłacony w całości)
PKO Bank Polski S.A.
PKO KONTO BEZ GRANIC
 • PKO Konto Bez Granic
 • 0 zł za wypłaty gotówki kartą ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za zlecenie stałe oraz polecenie zapłaty
 • 0 zł za wypłatę gotówki do 300 zł (Cashback)
 • Płacisz tylko 17,90 zł za prowadzenie konta
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • O PKO Bank Polski S.A.
Szczegółowy opis:
PKO Konto Bez Granic
 • 0 zł za wypłaty gotówki kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za zlecenie stałe oraz polecenie zapłaty
 • 0 zł za wypłatę gotówki do 300 zł (Cashback) w punktach usługowych i handlowych oznakowanych symbolem Visa cash
 • Płacisz tylko 17,90 zł za prowadzenie konta
PKO Bank Polski S.A.
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438
REGON: 016298263
NIP: 5250007738
Kapitał zakładowy: 1 250 000 000 zł (opłacony w całości)
PKO Bank Polski S.A.
PKO KONTO DLA MŁODYCH
 • PKO Konto Dla Młodych
 • 0 zł za prowadzenie konta osobistego
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów w Polsce i na świecie
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • O PKO Bank Polski S.A.
Szczegółowy opis:
PKO Konto Dla Młodych
 • 0 zł za prowadzenie konta osobistego
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów w Polsce i na świecie*
 • Konto idealne dla osób w wieku 18-26 lat – również dla studenta

*Za wypłaty gotówki w walutach obcych operatorzy bankomatów mogą pobierać opłaty. Dodatkowo w przypadku wypłat gotówki w walutach obcych rozliczonych na rachunku prowadzonym w złotych, w tym transgranicznych transakcji płatniczych przy uzyciu karty debetowej dla płatności gotówkowych, pobrana zostanie prowizja za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają "Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA."
PKO Bank Polski S.A.
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438
REGON: 016298263
NIP: 5250007738
Kapitał zakładowy: 1 250 000 000 zł (opłacony w całości)

Zapisz się na newsletter!

Otrzymuj informacje o dostępnych produktachWyrażam zgodę na:

Najświeższe informacje:

Źródło zdjęcia: rawpixel.com

Niespłacona chwilówka? Sprawdź, jakie mogą być tego konsekwencje

OPUBLIKOWANO 2022-02-06

Pożyczkę - chwilówkę zaciągnąć można szybko, ale równie szybko należy ją też spłacić. Co w sytuacji, kiedy spóźnimy się ze spłatą całej kwoty - w przypadku jednorazowych zobowiązań lub mamy opóźnienie w spłacie rat?
Czytaj dalej
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Pożyczka do 15 000 zł bez wychodzenia z domu!

OPUBLIKOWANO 2022-01-28

Pożyczka przez Internet to dodatkowe środki na wyciągnięcie ręki. Nie znamy prostszego sposobu wnioskowania o pożyczkę niż ta, którą z powodzeniem oferują promujące się w internecie firmy pożyczkowe. Na LendUp.pl można otrzymać pożyczkę nie wychodząc z domu, a pieniądze przeznaczyć na dowolny cel. I to w 16 minut!
Czytaj dalej
REKLAMA


Wskazane powyżej parametry oferty mają charakter informacyjny, są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez podmoty współpracujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. AJA Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.

AJA Media Sp. z o.o. (właściciel portalu leadmax.pl) z siedzibą w Katowicach, KRS 0000576555 o kapitale zakładowym 20 000 zł informuje, iż nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio od kredytobiorców, współpracuje bezpośrednio lub za pośrednictwem, za wynagrodzeniem, z wymienionymi na stronie podmiotami.

COPYRIGHT © 2015-2022 AJA Media Sp. z o.o. ALL RIGHTS RESERVED.

Rozumiem
Niniejsza strona wykorzystuje tylko te pliki cookies, które są niezbędne do działania strony. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.
Rozumiem