Ranking produktów finansowych

Konta osobiste
9
produktów
Oferty z dnia 2019-02-21

Oferty dla Ciebie:

Firma
Zalety produktu
T-Mobile Usługi Bankowe
T-Mobile
 • T-Mobile Usługi Bankowe Konto Freemium
 • załóż online
 • 0zł za konto*
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • O T-Mobile Usługi Bankowe
Szczegółowy opis:
Osobiste konto bankowe Freemium
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za pierwszą wpłatę we wpłatomacie w miesiącu
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 0 zł za kartę do konta, przy dokonaniu transakcji bezgotówkowych kartą debetową i/lub kredytową za jedyne 200 zł miesięcznie
Alior Bank S. A.
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305178
REGON: 141387142
NIP 1070010731
Kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (opłacony w całości)
ING Bank Śląski
ING Konto Direct
 • ING Konto Direct
 • za 0zł
 • zyskaj 140 zł
 • otwórz przez Internet
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O ING Bank Śląski
Szczegółowy opis:
ING Konto Osobiste Direct
 • 0zł za prowadzenie konta z wyjątkiem wpłaty/wypłaty i przelewu w oddziale banku
 • 0zł za krajowe przelewy przez internet w złotych z wyjątkiem przelewów Express ELIXIR, BlueCash, SORBNET
 • 0zł za kartę do konta Visa zbliżeniową jeśli zrobisz nią transakcje na minimum 300 zł miesięcznie
 • 0zł za wypłaty z bankomatów ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju

1) Podstawą odbioru do 140 zł jest spełnienie łącznie wszystkich warunków opisanych w regulaminie "Do 140 zł za otwarcie konta Direct lub Komfort" albo w regulaminie "Do 140 zł za otwarcie konta Mobi" . Zapoznaj się z regulaminem promocji.
2) Za wyjątkiem wpłaty/wypłaty gotówki oraz przelewu w oddziale Banku. Pozostałe opłaty i prowizje dla kart płatniczych określone są w Tabeli opłat i prowizji.
3) Za wyjątkiem przelewów Express ELIXIR, BlueCash, SORBNET.
4) Miesięczna opłata za karty Visa Zbliżeniowa i Mastercard w telefonie wynosi 7 zł za każdą z kart. Nie pobieramy opłaty miesięcznej, jeśli w jednym okresie rozliczeniowym użytkownik wykona transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 PLN wydanymi mu do jednego konta kartami: Visa Zbliżeniowa, Debit MasterCard Zbliżeniowa, Mastercard w telefonie oraz Zbliżak Visa, bez względu na postać karty – wirtualną lub materialną. W przypadku posiadaczy kont Direct w wieku 18-26 lat kwota zwalniająca z opłaty wynosi min. 200 PLN. W przypadku posiadaczy kont Direct w wieku 13-18 lat oraz posiadaczy kont Mobi w wieku 13 -26 lat nie pobieramy opłaty za kartę. Okres rozliczeniowy trwa od 29 dnia miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca. Opłata za dany okres rozliczeniowy pobierana jest ostatniego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. Opłata za kartę Mastercard w telefonie nie jest pobierana do 28.12.2018 r.
5) Skuteczne polecenie występuje, gdy obecny posiadcz konta poleci nowemu klientowi konto osobiste w PLN w ING Banku Śląskim. Nowy klient musi otworzyć konto i korzystać z niego zgodnie z regulaminem promocji "Poleć konto znajomemu". Nagroda trafi na konto, jesli zarówno obecny posiadacz konta jak i nowy klient spełnią wszystkie warunki promocji opisane w tym regulaminie.
6) Brak prowizji dot. transakcji bezgotówkowej rozliczonej na koncie prowadzonym w walucie dokonanej transakcji (EUR, USD, GBP). Brak wystarczających środków na tym koncie spowoduje obciążenie konta złotówkowego kwotą transakcji i prowizją za przewalutowanie – 3% kwoty transakcji. Pozostałe opłaty i prowizje dla kart płatniczych określone są w Tabeli Opłat i Prowizji.
7) Oferta dotyczy wyłącznie Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN zakładanego na warunkach określonych w Regulaminie oferty specjalnej "Bonus na start". Oprocentowanie jest zmienne, obliczane w skali roku i obowiązuje przez 4 miesiące od założenia konta dla kwot poniżej 100 000 zł. Po upływie tego okresu dla powyższego konta obowiązywać będzie oprocentowanie standardowe. Zapoznaj się z Regulaminem tej oferty.
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005459
REGON: 271514909
NIP: 634-013-54-75
Kapitał zakładowy: 130 100 000 zł (opłacony w całości)
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
BGŻ BNP Paribas
 • BGŻ BNP Paribas Konto Optymalne
 • konto za 0zł
 • bez warunków!
 • z aplikacją GoMobile
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • O Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Szczegółowy opis:
BGŻ BNP Paribas - Konto Optymalne
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za obsługę karty debetowej dla posiadacza konta
 • 0zł za korzystanie z bankomatów BGŻ BNP Paribas i Planet Cash
 • z aplikacją GoMobile

W ramach aktualnej oferty Konta Optymalnego („Konto”) dostępnego dla konsumentów na podstawie Umowy ramowej rachunków bankowych, karty oraz elektronicznych kanałów dostępu („Umowa”): brak miesięcznych opłat za prowadzenie Konta i obsługę karty debetowej do Konta dla posiadacza (z wyłączeniem nośnika zbliżeniowego). Informacja o wszystkich opłatach i prowizjach Banku dostępna w Taryfie Opłat i prowizji dostępnej w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku. Nie dotyczy to wypłat wypłat BLIK z bankomatów Planet Cash w Polsce oznaczonych znakiem systemu BLIK. Opłata wynosi 5 zł za każdą wypłatę, przy czym do 31 stycznia 2019 r. obowiązuje opłata 0 zł.
Bank BGŻ BNP Paribas S. A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011571
REGON: 010778878
NIP 526-10-08-546
Kapitał zakładowy: 147 418 918 zł (opłacony w całości)
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
BGŻ BNP Paribas
 • BGŻ BNP Paribas Konto Optymalne
 • konto za 0zł
 • bez warunków!
 • odbierz nawet 320 zł
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • O Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Szczegółowy opis:
BGŻ BNP Paribas - Konto Optymalne
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za obsługę karty debetowej dla posiadacza konta
 • 0zł za korzystanie z bankomatów BGŻ BNP Paribas i Planet Cash
 • z aplikacją GoMobile
 • odbierz nawet 320 zł

W ramach aktualnej oferty Konta Optymalnego („Konto”) dostępnego dla konsumentów na podstawie Umowy ramowej rachunków bankowych, karty oraz elektronicznych kanałów dostępu („Umowa”): brak miesięcznych opłat za prowadzenie Konta i obsługę karty debetowej do Konta dla posiadacza (z wyłączeniem nośnika zbliżeniowego). Informacja o wszystkich opłatach i prowizjach Banku dostępna w Taryfie Opłat i prowizji dostępnej w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku. Nie dotyczy to wypłat wypłat BLIK z bankomatów Planet Cash w Polsce oznaczonych znakiem systemu BLIK. Opłata wynosi 5 zł za każdą wypłatę, przy czym do 31 stycznia 2019 r. obowiązuje opłata 0 zł.
Bank BGŻ BNP Paribas S. A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011571
REGON: 010778878
NIP 526-10-08-546
Kapitał zakładowy: 147 418 918 zł (opłacony w całości)
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
BGŻ BNP Paribas
 • BGŻ BNP Paribas Konto Optymalne
 • konto za 0zł
 • bez warunków!
 • promocja dla aktywnych
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • O Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Szczegółowy opis:
BGŻ BNP Paribas - Konto Optymalne
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za obsługę karty debetowej dla posiadacza konta
 • 0zł za korzystanie z bankomatów BGŻ BNP Paribas i Planet Cash
 • do 6 miesięcy darmowego korzystania z obiektów sportowych

Nagrody w Promocji stanowią Karnety elektroniczne o wartości rynkowej 63 zł każdy (zwane dalej „Nagrodą”), przeznaczone do wykorzystania w obiektach sportowych współpracujących z OK System 2 razy w tygodniu – bez względu na faktyczną wartość usługi w danym obiekcie sportowym. Każdy Uczestnik, który spełnił określone w Regulaminie warunki do otrzymania Nagrody może zdobyć maksymalnie 6 Nagród (do wykorzystania w sześciu kolejnych miesiącach kalendarzowych począwszy od czerwca 2019 r.) o łącznej wartości 378 zł, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. Otrzymanie 6 nagród o łącznej wartości do 378 zł w ramach Promocji „Konto dla aktywnych” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: (i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.kontodlaaktywnych.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 15.02.19 r. do osiągnięcia liczby 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 15.03.19 r., a następnie (ii) w terminie od dnia 15.02.19 r. do 15.03.19 r. złożenia w sposób opisany w Regulaminie promocji wniosku o zawarcie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego z planem taryfowym Konto Optymalne wraz z kartą debetową oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pl@net oraz Aplikacji mobilnej GOmobile („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Konto dla aktywnych” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej za pośrednictwem kuriera w zakresie objętym wnioskiem do dnia 29.03.19 r. oraz posiadanie tego konta na dzień wydania każdej nagrody; oraz w każdym z miesięcy kwiecień – wrzesień 2019 r.: (iii) wykonania zdefiniowanych w Regulaminie Transakcji bezgotówkowej/ych kartą do Konta na łączną kwotę min. 200 zł oraz (iv) otrzymania zdefiniowanych w Regulaminie Wpływu/ów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł oraz (v) dokonania min. 1 zdefiniowanego w Regulaminie Przelewu w Aplikacji mobilnej GOmobile. Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli RP posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz, przed przejęciem przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. z dniem 31.10.2018 r. - w Raiffeisen Polbank, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Bank BGŻ BNP Paribas S. A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011571
REGON: 010778878
NIP 526-10-08-546
Kapitał zakładowy: 147 418 918 zł (opłacony w całości)
Getin Bank
Getin Bank
 • Getin Bank Konto Proste Zasady
 • 0zł za prowadzenie konta
 • 3,5% na oszczędnościowym
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Getin Bank
Szczegółowy opis:
Getin Bank Konto Proste Zasady
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 zł za prowadzenie konta przy jednej płatności kartą lub BLIKiem miesięcznie
 • 0 zł za wydanie i prowadzenie karty debetowej
 • 0 zł za krajowe przelewy w Bankowości Internetowej i Mobilnej
Opłata za prowadzenie Konta Proste Zasady: 0 zł lub 8 zł. Opłata nie jest pobierana w przypadku wykonania w poprzednim miesiącu min. jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową wydaną do Konta Proste Zasady, telefonem lub BLIKIEM (bez względu na kwotę transakcji). Opłata nie jest również pobierana od Klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.
Oferta Specjalna "Bonus za aktywność – III edycja" na indywidualnym koncie oszczędnościowym, dostępna do 28.02.2019 r. dla Klientów, którzy otworzą Konto Osobiste Proste Zasady, zapewnią wpływ Wynagrodzenia w kwocie min. 1 000 zł miesięcznie, zgodzą sie na przesyłanie oferty handlowej produktów i usług Banku oraz nie posiadali Konta Osobistego w okresie od 11.05.2017 r. do 30.11.2018 r. Szczegóły w Regulaminie oferty specjalnej "Bonus za aktywność – III edycja".
Promocja "Polecam Proste Zasady II edycja" (dalej: "Promocja") obowiązuje od 02.11.2018 roku do 31.01.2019 roku. Warunkiem skorzystania z Promocji dla Nowego Klienta jest nieposiadanie Konta Osobistego od dnia 01.11.2018 roku do dnia przystąpienia do promocji oraz wyrażenie zgody na marketing bezpośredni banku, otrzymywanie informacji handlowych poprzez e-mail, bankowość internetową i telefon w tym SMS dla Getin Noble Bank S.A. Szczegóły w Regulaminie Promocji. Getin Bank zajął 3. miejsce w kategorii "Bank dla Kowalskiego", 2. miejsce w kategoriach "Bankowość Internetowa" i "Bankowość Mobilna" w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2018, dostępnym na newsweek.pl
Getin Noble Bank S.A
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000304735
REGON: 141334039
NIP 1080004850
Kapitał zakładowy: 2 751 630 417,90 zł (opłacony w całości)
Nest Bank S.A.
Nest Konto
 • Nest Bank Konto
 • za bezwarunkowe 0zł
 • częściowy zwrot pieniędzy za zakupy
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Nest Bank S.A.
Szczegółowy opis:
Nest Konto - 0zł niezmiennie za:
 • KONTO - prowadzenie rachunku płatniczego
 • KARTĘ - obsługę karty debetowej
 • BANKOMATY - wypłaty gotówki z bankomatów w Polsce
 • PRZELEWY - polecenia przelewu internetowego Elixir
Nest Konto jest rachunkiem płatniczym prowadzonym na rzecz konsumentów w złotych. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z rachunkiem płatniczym Nest Konto, Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą "Tabelą opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart". Nominalne roczne oprocentowanie środków na rachunku płatniczym Nest Konto jest zmienne i na dzień 03.08.2018 wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów Indywidualnych w Nest Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w "Regulaminie rachunków bankowych i usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych", "Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat" oraz "Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart", dostępnych na stronie Banku oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Nest Bank SA.
Nest Bank S.A.
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330
REGON 010928125
NIP 526-10-21-021
Kapitał zakładowy: 319 357 000 PLN
Bank Millennium SA
Millennium Bank
 • Millennium Bank Konto 360stopni
 • 0zł za prowadzenie konta*
 • 0zł za kartę*
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • O Bank Millennium SA
Szczegółowy opis:
Millennium Bank - Konto 360° z kontem oszczędnościowym i kartą VISA
 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej

Prowadzenie Konta 360 i obsługa karty debetowej są bezpłatne w przypadku zapewnienia min. 1 000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu. W przeciwnym razie łączna opłata za prowadzenie Konta 360 i obsługę karty debetowej wynosi 15 zł/mies.
Bank Millennium S.A.
ul.Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010186
REGON: 001379728
NIP 5260212931
Kapitał zakładowy: 1 213 116 777 zł (opłacony w całości)
Alior Bank S.A.
Konto internetowe Alior Bank
 • Konto Alior Bank
 • konto za 0zł
 • sprawdź 'informacje o produkcie'
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Alior Bank S.A.
Szczegółowy opis:
Alior Bank Konto internetowe
 • 0 zł za konto
 • 0 zł za kartę debetową - wystarczy 300 zł płatności kartą miesięcznie
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów własnych
 • 0 zł za wypłaty co najmniej 100 zł z bankomatów sieci Euronet na terenie kraju
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe w PLN
Miesięczna opłata za korzystanie z karty do konta wynosi 0 zł w miesiącu, w którym została wydana karta, a następnie pod warunkiem, że w danym miesiącu na rachunku zostały rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na łączną kwotę minimum 300 zł, liczone dla każdej wydanej do rachunku karty indywidualnie. W pozostałych przypadkach opłata wynosi 6 zł miesięcznie. Opłata będzie pobierana od kart ze statusem "Do aktywacji", "Aktywna", "Zablokowana". Opłata 0 zł za przelewy dotyczy krajowych przelewów internetowych w złotych i przelewów europejskich. Bezpłatne wypłaty dotyczą bankomatów własnych, wypłat co najmniej 100 zł z bankomatów Euronet oraz wypłat każdej kwoty z bankomatów za granicą.
Alior Bank S. A.
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305178
REGON: 141387142
NIP 1070010731
Kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (opłacony w całości)

Zapisz się na newsletter!

Otrzymuj informacje o dostępnych produktachWyrażam zgodę na:

Najświeższe informacje:

Wskazane powyżej parametry oferty mają charakter informacyjny, są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez podmoty współpracujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. AJA Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.

AJA Media Sp. z o.o. (właściciel portalu leadmax.pl) z siedzibą w Katowicach, KRS 0000576555 o kapitale zakładowym 20 000 zł informuje, iż nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio od kredytobiorców, współpracuje bezpośrednio lub za pośrednictwem, za wynagrodzeniem, z wymienionymi na stronie podmiotami.

COPYRIGHT © 2015-2019 AJA Media Sp. z o.o. ALL RIGHTS RESERVED.

Tak, zgadzam się
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony. Dzięki nim możemy oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Tak, zgadzam się