Ranking produktów finansowych

Konta osobiste
11
produktów
Oferty z dnia 2019-03-19

Oferty dla Ciebie:

Firma
Zalety produktu
T-Mobile Usługi Bankowe
T-Mobile
 • T-Mobile Usługi Bankowe Konto Freemium
 • załóż online
 • 0zł za konto*
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • O T-Mobile Usługi Bankowe
Szczegółowy opis:
Osobiste konto bankowe Freemium
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za pierwszą wpłatę we wpłatomacie w miesiącu
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 0 zł za kartę do konta, przy dokonaniu transakcji bezgotówkowych kartą debetową i/lub kredytową za jedyne 200 zł miesięcznie
Alior Bank S. A.
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305178
REGON: 141387142
NIP 1070010731
Kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (opłacony w całości)
Santander Bank Polska SA
Santander Konto Jakie Chcę
 • Santander Konto Jakie Chcę
 • 0zł za prowadzenie konta
 • 80zł za polecanie konta rodzinie i znajomym*
 • 200zł za wpływ wynagrodzenia na konto**
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Santander Bank Polska SA
Szczegółowy opis:
Santander Konto Jakie Chcę
 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za kartę do konta (jeśli zapłacisz nią 5 razy w miesiącu)
 • 2,7% na koncie oszczędnościowym
 • 80zł za polecanie konta rodzinie i znajomym*
 • 200zł za wpływ wynagrodzenia na konto**
*Organizatorem promocji "Polecam mój Bank - edycja III" jest Santander Bank Polska S.A. Okres przystąpienia do programu trwa do 30.04.2019 r. Polecony ma czas do 31.05.2019 r. na spełnienie warunków opisanych w regulaminie.
**Przenieś wynagrodzenie na Twoje Konto Jakie Chcę i zyskaj 200zł premii. Otwórz Konto Jakie Chcę i złóż dyspozycję przekazywania wynagrodzenia, renty, emerytury lub świadczenia ZUS/KRUS w kwocie minimum 1 000zł. Sprawdź pozostałe warunki promocji i przystąp do niej do 30.04.2019 r.
Santander Consumer Bank S.A.
ul. Strzegomska 42C
53-611 Wrocław

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562
REGON: 012736938
NIP: 5272046102
Kapitał zakładowy: 520 000 000 zł (opłacony w całości)
Getin Bank
Getin Bank
 • Getin Bank Konto Proste Zasady dla Młodych
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • + 3,5% na koncie oszczędnościowym
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Getin Bank
Szczegółowy opis:
Getin Bank Konto Proste Zasady dla Młodych
 • 3,5% na Koncie Oszczędnościowym do 10 000 zł przez 12 mies.
 • 0 zł za prowadzenie konta przy jednej płatności kartą lub BLIKiem miesięcznie
 • 0 zł za wydanie i prowadzenie karty debetowej
 • 0 zł za krajowe przelewy w Bankowości Internetowej i Mobilnej
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
Opłata za prowadzenie Konta Proste Zasady: 0 zł lub 8 zł. Opłata nie jest pobierana w przypadku wykonania w poprzednim miesiącu min. jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową wydaną do Konta Proste Zasady, telefonem lub BLIKIEM (bez względu na kwotę transakcji). Opłata nie jest również pobierana od Klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.
Oferta Specjalna "Bonus za aktywność – IV edycja" na indywidualnym koncie oszczędnościowym, dostępna do 31.05.2019 r. dla Klientów, którzy otworzą Konto Osobiste Proste Zasady, zapewnią wpływ Wynagrodzenia w kwocie min. 1 000 zł miesięcznie, zgodzą się na przesyłanie oferty handlowej produktów i usług Banku oraz nie posiadali Konta Osobistego w okresie od 11.05.2017 r. do 28.02.2019 r. Szczegóły w Regulaminie oferty specjalnej "Bonus za aktywność – IV edycja".
Getin Noble Bank S.A
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000304735
REGON: 141334039
NIP 1080004850
Kapitał zakładowy: 2 751 630 417,90 zł (opłacony w całości)
ING Bank Śląski
ING Konto Direct
 • ING Konto Direct
 • za 0zł
 • zyskaj 140 zł
 • otwórz przez Internet
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O ING Bank Śląski
Szczegółowy opis:
ING Konto Osobiste Direct
 • 0zł za prowadzenie konta z wyjątkiem wpłaty/wypłaty i przelewu w oddziale banku
 • 0zł za krajowe przelewy przez internet w złotych z wyjątkiem przelewów Express ELIXIR, BlueCash, SORBNET
 • 0zł za kartę do konta Visa zbliżeniową jeśli zrobisz nią transakcje na minimum 300 zł miesięcznie
 • 0zł za wypłaty z bankomatów ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju

1) Podstawą odbioru do 140 zł jest spełnienie łącznie wszystkich warunków opisanych w regulaminie "Do 140 zł za otwarcie konta Direct lub Komfort" albo w regulaminie "Do 140 zł za otwarcie konta Mobi" . Zapoznaj się z regulaminem promocji.
2) Za wyjątkiem wpłaty/wypłaty gotówki oraz przelewu w oddziale Banku. Pozostałe opłaty i prowizje dla kart płatniczych określone są w Tabeli opłat i prowizji.
3) Za wyjątkiem przelewów Express ELIXIR, BlueCash, SORBNET.
4) Miesięczna opłata za karty Visa Zbliżeniowa i Mastercard w telefonie wynosi 7 zł za każdą z kart. Nie pobieramy opłaty miesięcznej, jeśli w jednym okresie rozliczeniowym użytkownik wykona transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 PLN wydanymi mu do jednego konta kartami: Visa Zbliżeniowa, Debit MasterCard Zbliżeniowa, Mastercard w telefonie oraz Zbliżak Visa, bez względu na postać karty – wirtualną lub materialną. W przypadku posiadaczy kont Direct w wieku 18-26 lat kwota zwalniająca z opłaty wynosi min. 200 PLN. W przypadku posiadaczy kont Direct w wieku 13-18 lat oraz posiadaczy kont Mobi w wieku 13 -26 lat nie pobieramy opłaty za kartę. Okres rozliczeniowy trwa od 29 dnia miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca. Opłata za dany okres rozliczeniowy pobierana jest ostatniego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. Opłata za kartę Mastercard w telefonie nie jest pobierana do 28.12.2018 r.
5) Skuteczne polecenie występuje, gdy obecny posiadcz konta poleci nowemu klientowi konto osobiste w PLN w ING Banku Śląskim. Nowy klient musi otworzyć konto i korzystać z niego zgodnie z regulaminem promocji "Poleć konto znajomemu". Nagroda trafi na konto, jesli zarówno obecny posiadacz konta jak i nowy klient spełnią wszystkie warunki promocji opisane w tym regulaminie.
6) Brak prowizji dot. transakcji bezgotówkowej rozliczonej na koncie prowadzonym w walucie dokonanej transakcji (EUR, USD, GBP). Brak wystarczających środków na tym koncie spowoduje obciążenie konta złotówkowego kwotą transakcji i prowizją za przewalutowanie – 3% kwoty transakcji. Pozostałe opłaty i prowizje dla kart płatniczych określone są w Tabeli Opłat i Prowizji.
7) Oferta dotyczy wyłącznie Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN zakładanego na warunkach określonych w Regulaminie oferty specjalnej "Bonus na start". Oprocentowanie jest zmienne, obliczane w skali roku i obowiązuje przez 4 miesiące od założenia konta dla kwot poniżej 100 000 zł. Po upływie tego okresu dla powyższego konta obowiązywać będzie oprocentowanie standardowe. Zapoznaj się z Regulaminem tej oferty.
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005459
REGON: 271514909
NIP: 634-013-54-75
Kapitał zakładowy: 130 100 000 zł (opłacony w całości)
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
BGŻ BNP Paribas
 • BGŻ BNP Paribas Konto Optymalne
 • konto za 0zł
 • bez warunków!
 • z aplikacją GoMobile
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • O Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Szczegółowy opis:
BGŻ BNP Paribas - Konto Optymalne
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za obsługę karty debetowej dla posiadacza konta
 • 0zł za korzystanie z bankomatów BGŻ BNP Paribas i Planet Cash
 • z aplikacją GoMobile

W ramach aktualnej oferty Konta Optymalnego („Konto”) dostępnego dla konsumentów na podstawie Umowy ramowej rachunków bankowych, karty oraz elektronicznych kanałów dostępu („Umowa”): brak miesięcznych opłat za prowadzenie Konta i obsługę karty debetowej do Konta dla posiadacza (z wyłączeniem nośnika zbliżeniowego). Informacja o wszystkich opłatach i prowizjach Banku dostępna w Taryfie Opłat i prowizji dostępnej w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku. Nie dotyczy to wypłat wypłat BLIK z bankomatów Planet Cash w Polsce oznaczonych znakiem systemu BLIK. Opłata wynosi 5 zł za każdą wypłatę, przy czym do 31 stycznia 2019 r. obowiązuje opłata 0 zł.
Bank BGŻ BNP Paribas S. A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011571
REGON: 010778878
NIP 526-10-08-546
Kapitał zakładowy: 147 418 918 zł (opłacony w całości)
Getin Bank
Getin Bank
 • Getin Bank Konto Proste Zasady
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • + 3,5% na koncie oszczędnościowym
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Getin Bank
Szczegółowy opis:
Getin Bank Konto Proste Zasady
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 zł za prowadzenie konta przy jednej płatności kartą lub BLIKiem miesięcznie
 • 0 zł za wydanie i prowadzenie karty debetowej
 • 0 zł za krajowe przelewy w Bankowości Internetowej i Mobilnej
Opłata za prowadzenie Konta Proste Zasady: 0 zł lub 8 zł. Opłata nie jest pobierana w przypadku wykonania w poprzednim miesiącu min. jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową wydaną do Konta Proste Zasady, telefonem lub BLIKIEM (bez względu na kwotę transakcji). Opłata nie jest również pobierana od Klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.
Oferta Specjalna "Bonus za aktywność – IV edycja" na indywidualnym koncie oszczędnościowym, dostępna do 31.05.2019 r. dla Klientów, którzy otworzą Konto Osobiste Proste Zasady, zapewnią wpływ Wynagrodzenia w kwocie min. 1 000 zł miesięcznie, zgodzą sie na przesyłanie oferty handlowej produktów i usług Banku oraz nie posiadali Konta Osobistego w okresie od 11.05.2017 r. do 28.02.2019 r. Szczegóły w Regulaminie oferty specjalnej "Bonus za aktywność – IV edycja".
Promocja "Polecam Proste Zasady III edycja" (dalej: "Promocja") obowiązuje od 01.02.2019 roku do 30.04.2019 roku. Warunkiem skorzystania z Promocji dla Nowego Klienta jest nieposiadanie Konta Osobistego od dnia 31.01.2019 roku do dnia przystąpienia do promocji oraz wyrażenie zgody na marketing bezpośredni banku, otrzymywanie informacji handlowych poprzez e-mail, bankowość internetową i telefon w tym SMS dla Getin Noble Bank S.A. Szczegóły w Regulaminie Promocji. Getin Bank zajął 3. miejsce w kategorii "Bank dla Kowalskiego", 2. miejsce w kategoriach "Bankowość Internetowa" i "Bankowość Mobilna" w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2018.
Getin Noble Bank S.A
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000304735
REGON: 141334039
NIP 1080004850
Kapitał zakładowy: 2 751 630 417,90 zł (opłacony w całości)
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
BGŻ BNP Paribas
 • BGŻ BNP Paribas Konto Optymalne z Premią
 • konto za 0zł
 • bez warunków!
 • odbierz do 200 zł
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Szczegółowy opis:
BGŻ BNP Paribas - Konto Optymalne z Premią
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za obsługę karty debetowej dla posiadacza konta
 • 0zł za korzystanie z bankomatów BGŻ BNP Paribas i Planet Cash
 • korzystaj aktywnie o odbierz premię do 200 zł

Rejestracji w promocji „Konto plus premia” można dokonać od dnia 18.03.2019 r. do osiągnięcia 1500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 07.04.2019 r.

Uczestnikiem Promocji „Konto plus premia” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł otrzymasz za otwarcie konta i aktywację Aplikacji GOmobile do dnia 30 kwietnia 2019 r. Jeżeli w maju wykonasz dodatkowo Transakcje kartą na kwotę min. 300 zł oraz zapewnisz Wpływy na min. 1000 zł, otrzymasz również drugą nagrodę w wysokości 50 zł, a więc łącznie 100 zł!

Informację o nagrodzie otrzymasz do 19 czerwca 2019 r., a przelew do 30 czerwca 2019 r.
Kolejną nagrodę w wysokości 100 zł otrzymasz za Transakcje kartą na kwotę min. 300 zł oraz Wpływy na Konto Osobiste w wysokości min. 1000 zł w każdym z miesięcy czerwiec - lipiec 2019 r.
Informację o nagrodzie otrzymasz do 19 sierpnia 2019 r., a przelew do 31 sierpnia 2019 r.
Bank BGŻ BNP Paribas S. A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011571
REGON: 010778878
NIP 526-10-08-546
Kapitał zakładowy: 147 418 918 zł (opłacony w całości)
Alior Bank S.A.
Alior Bank
 • Alior Bank Konto z Korzyściami
 • 0 zł za konto, kartę i przelewy online*
 • 0 zł za 2 dodatkowe korzyści
 • 10 korzyści do wyboru
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Alior Bank S.A.
Szczegółowy opis:
Alior Bank Konto z Korzyściami za 0 zł
 • 0 zł za konto - jeżeli nie ukończyłeś 26 lat lub zapewnisz wpływ min. 1500 zł / mies.
 • 0 zł za kartę debetową - wystarczy rozliczenie płatności kartą na kwotę 300 zł / mies.
 • 0 zł za przelewy internetowe w PLN
 • 0 zł za 2 dodatkowe korzyści - 10 dodatkowych korzyści do wyboru
 • włączaj i wyłączaj korzyści, kiedy chcesz
Opłata za prowadzenie konta nie zostanie pobrana, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym zanotowano na koncie jednorazowy wpływ na kwotę min. 1500 zł z innego banku lub z konta firmowego w Alior Banku lub jeżeli właściciel rachunku nie ukończył 26. roku życia. W pozostałych przypadkach opłata wyniesie 10 zł miesięcznie. Opłata za korzystanie z karty do konta wyniesie 5 zł miesięcznie w przypadku, gdy w danym miesiącu nie zostaną dokonane transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł, liczone indywidualnie dla każdej karty wydanej do konta. Wybrana korzyść do konta będzie aktywna od następnego dnia, z wyłączeniem programu Mastercard® Priceless® Specials, którego aktywacja może zająć do 10 dni roboczych. W przypadku rezygnacji z danej korzyści przestaje być ona aktywna pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Szczegółowe zasady zawarte są w Regulaminie Korzyści do Konta Jakże Osobistego. Konto Jakże Osobiste jest dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich. Konto oszczędnościowe oraz limit na koncie to produkty dodatkowe, zawierane na podstawie odrębnych umów. Decyzja o przyznaniu limitu zależy od zdolności kredytowej klienta.
Alior Bank S. A.
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305178
REGON: 141387142
NIP 1070010731
Kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (opłacony w całości)
Nest Bank S.A.
Nest Konto
 • Nest Bank Konto
 • za bezwarunkowe 0zł
 • częściowy zwrot pieniędzy za zakupy
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Nest Bank S.A.
Szczegółowy opis:
Nest Konto - 0zł niezmiennie za:
 • KONTO - prowadzenie rachunku płatniczego
 • KARTĘ - obsługę karty debetowej
 • BANKOMATY - wypłaty gotówki z bankomatów w Polsce
 • PRZELEWY - polecenia przelewu internetowego Elixir
Nest Konto jest rachunkiem płatniczym prowadzonym na rzecz konsumentów w złotych. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z rachunkiem płatniczym Nest Konto, Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą "Tabelą opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart". Nominalne roczne oprocentowanie środków na rachunku płatniczym Nest Konto jest zmienne i na dzień 03.08.2018 wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów Indywidualnych w Nest Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w "Regulaminie rachunków bankowych i usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych", "Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat" oraz "Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart", dostępnych na stronie Banku oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Nest Bank SA.
Nest Bank S.A.
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330
REGON 010928125
NIP 526-10-21-021
Kapitał zakładowy: 319 357 000 PLN
Bank Millennium SA
Millennium Bank
 • Millennium Bank Konto 360stopni
 • 0zł za prowadzenie konta*
 • 0zł za kartę*
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • O Bank Millennium SA
Szczegółowy opis:
Millennium Bank - Konto 360° z kontem oszczędnościowym i kartą VISA
 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej

*Prowadzenie Konta 360 i obsługa karty debetowej są bezpłatne w przypadku zapewnienia min. 1 000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu. W przeciwnym razie łączna opłata za prowadzenie Konta 360 i obsługę karty debetowej wynosi 15 zł/mies.
Bank Millennium S.A.
ul.Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010186
REGON: 001379728
NIP 5260212931
Kapitał zakładowy: 1 213 116 777 zł (opłacony w całości)
Alior Bank S.A.
Alior Bank Konto internetowe
 • Alior Bank Konto internetowe
 • konto za 0zł
 • sprawdź 'informacje o produkcie'
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Alior Bank S.A.
Szczegółowy opis:
Alior Bank Konto internetowe
 • 0 zł za konto
 • 0 zł za kartę debetową - wystarczy 300 zł płatności kartą miesięcznie
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów własnych
 • 0 zł za wypłaty co najmniej 100 zł z bankomatów sieci Euronet na terenie kraju
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe w PLN
Miesięczna opłata za korzystanie z karty do konta wynosi 0 zł w miesiącu, w którym została wydana karta, a następnie pod warunkiem, że w danym miesiącu na rachunku zostały rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na łączną kwotę minimum 300 zł, liczone dla każdej wydanej do rachunku karty indywidualnie. W pozostałych przypadkach opłata wynosi 6 zł miesięcznie. Opłata będzie pobierana od kart ze statusem "Do aktywacji", "Aktywna", "Zablokowana". Opłata 0 zł za przelewy dotyczy krajowych przelewów internetowych w złotych i przelewów europejskich. Bezpłatne wypłaty dotyczą bankomatów własnych, wypłat co najmniej 100 zł z bankomatów Euronet oraz wypłat każdej kwoty z bankomatów za granicą.
Alior Bank S. A.
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305178
REGON: 141387142
NIP 1070010731
Kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (opłacony w całości)

Zapisz się na newsletter!

Otrzymuj informacje o dostępnych produktachWyrażam zgodę na:

Najświeższe informacje:

Wskazane powyżej parametry oferty mają charakter informacyjny, są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez podmoty współpracujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. AJA Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.

AJA Media Sp. z o.o. (właściciel portalu leadmax.pl) z siedzibą w Katowicach, KRS 0000576555 o kapitale zakładowym 20 000 zł informuje, iż nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio od kredytobiorców, współpracuje bezpośrednio lub za pośrednictwem, za wynagrodzeniem, z wymienionymi na stronie podmiotami.

COPYRIGHT © 2015-2019 AJA Media Sp. z o.o. ALL RIGHTS RESERVED.

Tak, zgadzam się
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony. Dzięki nim możemy oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Tak, zgadzam się