Ranking produktów finansowych

Konta oszczędnościowe
3
produkty
Oferty z dnia 2019-05-21

Oferty dla Ciebie:

Firma
Zalety produktu
Getin Bank
Konto oszczędnościowe
 • Getin Bank
 • na nowe środki
 • 3,4% w skali roku przez 4 miesiące
 • do 400 000 zł
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Getin Bank
Szczegółowy opis:
Odkładaj regularnie tyle, ile chcesz
 • 3,4%w skali roku przez 4 miesiące
 • dla Nowych środków do 400 tys. zł
 • z Kontem Osobistym
 • ze Zgodami marketingowymi
Z oferty może skorzystać każda osoba, która posiada Konto Oszczędnościowe i Konto Osobiste oraz spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie Oferty Specjalnej "Na nowe środki" - XIX edycja, w tym wpłaci Nowe środki na Konto Oszczędnościowe w okresie od 08.04.2019 r. do 19.05.2019 oraz wyrazi i utrzyma przez okres trwania Oferty Specjalnej Zgody Marketingowe dla Getin Noble Bank S.A. Po zakończeniu uczestnictwa w ofercie specjalnej oprocentowanie zgodne z Tabelą oprocentowania Kont Osobistych oraz Kont Oszczędnościowych dla Klientów indywidualnych w Getin Noble Bank S.A. Regulamin Oferty Specjalnej oraz Tabela oprocentowania, dostępne są na getinbank.pl i w placówkach Banku. Prowadzenie Konta Oszczędnościowego i Konta Osobistego to prowadzenie rachunków płatniczych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. Getin Bank jest częścią Getin Noble Bank S.A Oferta Specjalna "Bonus za aktywność – IV edycja" na indywidualnym koncie oszczędnościowym, dostępna do 31.05.2019 r. dla Klientów, którzy otworzą Konto Osobiste Proste Zasady, zapewnią wpływ Wynagrodzenia w kwocie min. 1 000 zł miesięcznie, zgodzą sie na przesyłanie oferty handlowej produktów i usług Banku oraz nie posiadali Konta Osobistego w okresie od 11.05.2017 r. do 28.02.2019 r. Szczegóły w Regulaminie oferty specjalnej "Bonus za aktywność – IV edycja".
Getin Noble Bank S.A
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000304735
REGON: 141334039
NIP 1080004850
Kapitał zakładowy: 2 751 630 417,90 zł (opłacony w całości)
ING Bank Śląski
Otwarte Konto Oszczędnościowe
 • Otwarte Konto Oszczędnościowe
 • 2,5% w ofercie specjalnej
 • przez 4 miesiące
 • dla kwot poniżej 100 tys. zł
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O ING Bank Śląski
Szczegółowy opis:
Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN
 • 0 zł za otwarcie konta
 • 0 zł za przelewy internetowe pomiędzy Twoim kontem oszczędnościowym a kontem osobistym w ING Banku Śląskim
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty BLIKIEM

1) Oferta dotyczy wyłącznie Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN zakładanego na warunkach określonych w Regulaminie oferty specjalnej "Bonus na start" i obowiązuje przez 4 miesiące od założenia konta. Po upływie tego okresu dla powyższego konta obowiązywać będzie oprocentowanie standardowe. Zapoznaj się z Regulaminem tej oferty.
2) Podstawą odbioru do 140 zł jest spełnienie łącznie wszystkich warunków opisanych w regulaminie "Do 140 zł za otwarcie konta Direct lub Komfort" albo w regulaminie "Do 140 zł za otwarcie konta Mobi" . Zapoznaj się z regulaminem promocji.
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005459
REGON: 271514909
NIP: 634-013-54-75
Kapitał zakładowy: 130 100 000 zł (opłacony w całości)
Nest Bank S.A.
Nest Rodzinne Oszczędności
 • Nest Rodzinne Oszczędności
 • premia za regularne oszczędzanie
 • w drugim roku nawet do 7%!
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Nest Bank S.A.
Szczegółowy opis:
Nest Rodzinne Oszczędności
 • premia za regularne oszczędzanie
 • premia w drugim roku nawet do 7%
 • deklarujesz ile chcesz oszczędzać
 • dla posiadaczy Nest Konta
Konto Nest Rodzinne Oszczędności jest rachunkiem płatniczym (oszczędnościowym) ("Konto") prowadzonym przez Nest Bank SA ("Bank") na rzecz konsumentów w złotych. Konto jest dostępne dla posiadaczy rachunku płatniczego Nest Konto w złotych prowadzonego przez Bank. Nominalne roczne oprocentowanie środków na Koncie jest zmienne i na dzień 03.08.2018 wynosi WIBOR 3M – marża 0,5%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Nest Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w Regulaminie rachunków bankowych i usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych, Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart oraz Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart, dostępnych na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku. Posiadacze Konta mogą wziąć udział w promocji z możliwością uzyskania premii pieniężnej, której wysokość zależy od liczby posiadanych przez uczestnika dzieci oraz okresu regularnego oszczędzania na Koncie. Premia w ramach Konta jest wypłacana uczestnikowi promocji za każdy rok oszczędzania w zadeklarowanym okresie oszczędzania, o ile w danym roku uczestnik spełni warunki uzyskania premii. Uzyskanie premii w danym roku oszczędzania zależy od spełnienia przez posiadacza Konta następujących warunków w tym roku oszczędzania: (i) nieprzerwanego posiadania Konta, (ii) regularnych wpłat na Konto w zadeklarowanej kwocie, (iii) utrzymywania salda na Koncie w wysokości równej co najmniej sumie dokonanych zadeklarowanych wpłat (iv) wyrażenia zgód na marketing oraz telemarketing usług Banku i nieodwoływania tych zgód w danym roku oszczędzania. Szczegółowe warunki promocji i uzyskania premii określa regulamin promocji "Nest Rodzinne Oszczędności z Premią" dostępny na www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku. Promocja trwa do jej odwołania przez Bank.
Nest Bank S.A.
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330
REGON 010928125
NIP 526-10-21-021
Kapitał zakładowy: 319 357 000 PLN

Zapisz się na newsletter!

Otrzymuj informacje o dostępnych produktachWyrażam zgodę na:

Najświeższe informacje:

Wskazane powyżej parametry oferty mają charakter informacyjny, są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez podmoty współpracujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. AJA Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.

AJA Media Sp. z o.o. (właściciel portalu leadmax.pl) z siedzibą w Katowicach, KRS 0000576555 o kapitale zakładowym 20 000 zł informuje, iż nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio od kredytobiorców, współpracuje bezpośrednio lub za pośrednictwem, za wynagrodzeniem, z wymienionymi na stronie podmiotami.

COPYRIGHT © 2015-2019 AJA Media Sp. z o.o. ALL RIGHTS RESERVED.

Tak, zgadzam się
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony. Dzięki nim możemy oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Tak, zgadzam się