Ranking produktów finansowych

Lokaty
4
produkty
Oferty z dnia 2019-03-19

Oferty dla Ciebie:

Firma
Zalety produktu
BGŻOptima
Lokata Bezkarna
 • BGŻOptima Lokata Bezkarna
 • 3,5% na 3 miesiące
 • do 20 000 zł
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O BGŻOptima
Szczegółowy opis:
Lokata bezkarna
 • gwarancja wypłaty naliczonych odsetek w przypadku zerwania
 • oproc. stałe 3,5% w skali roku
 • od 1000 do 20 000 zł
 • lokata 3-miesięczna dla Nowych Klientów
Minimalna kwota lokaty to 1 000 zł. Maksymalna kwota lokaty to 20 000 zł. Oferta dostępna wyłącznie na etapie składania Dyspozycji otwarcia Rachunku Lokaty Terminowej przy zawieraniu Umowy Ramowej dla Indywidualnego Konta BGŻOptima, Lokatę Bezkarną może założyć Nowy Klient, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia Umowy Ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego BGŻOptima nie był posiadaczem tego konta, przy czym Klient może założyć tylko jedną taką lokatę. Klient, który zakłada Lokatę Bezkarną nie może założyć Lokaty Bezkompromisowej. W przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności następuje zwrot kapitału oraz wypłata odsetek w kwocie równej 100% kwoty odsetek naliczonych od dnia otwarcia Rachunku Lokaty do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie, przy czym od naliczonych od kapitału lokaty odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje na temat Lokaty Bezkarnej znajdują się na stronie internetowej BGŻOptima w sekcji Lokaty http://www.bgzoptima.pl/lokaty/lokata-bezkarna.
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Centrum Inwestycyjne
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011571
NIP: 5261008546
Kapitał zakładowy: 147 418 918 zł (opłacony w całości)
Nest Bank S.A.
Nest Lokata Witaj
 • Nest Lokata Witaj
 • 4% na 3 miesiące
 • do 10 000 zł
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Nest Bank S.A.
Szczegółowy opis:
Nest Lokata Witaj
 • oprocentowanie: 4% w skali roku
 • do 10 000 zł
 • na 3 miesiące
 • pod warunkiem posiadania Nest Konta
Nest Lokata Witaj ("Lokata") jest rachunkiem oszczędnościowej lokaty terminowej prowadzonym przez Nest Bank na rzecz konsumentów w złotych. Lokata jest dostępna dla posiadaczy rachunku płatniczego Nest Konto prowadzonego w złotych ("Nest Konto"), którzy założą Lokatę w terminie 30 dni od dnia otwarcia pierwszego Nest Konta. Lokata może być otwarta na 3 miesiące, na kwotę maksymalnie 10.000 zł. Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi 4% w skali roku. Promocją może być objęta tylko jedna lokata otwarta przez Klienta. Szczegółowe warunki promocji określa regulamin promocji "Nest Lokata Witaj" dostępny na www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Nest Banku. Promocja trwa do jej odwołania przez Nest Bank. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Nest Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w Regulaminie rachunków bankowych i usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych, Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart oraz Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart, dostępnych na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Nest Bank.
Nest Bank S.A.
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330
REGON 010928125
NIP 526-10-21-021
Kapitał zakładowy: 319 357 000 PLN
Getin Bank
E-lokata na Nowe Środki
 • E-lokata na Nowe Środki
 • 2,8% w skali roku
 • na 3 miesiące
 • od 500 zł do 1 000 000 zł
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Getin Bank
Szczegółowy opis:
e-Lokata na Nowe Środki VII
 • na 3 miesiące
 • kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
 • bez utraty odsetek przy zerwaniu lokaty
 • dla Klientów, którzy udzielą Zgód marketingowych
Promocja 'Lokata / e-Lokata na Nowe Środki VII – 7. edycja’ (dalej: "Promocja") dotyczy możliwości założenia z oprocentowaniem promocyjnym Lokaty na Nowe Środki VII – 7. edycja albo e-Lokaty na Nowe Środki VII - 7. edycja (dalej: "Lokata" lub "e-Lokata") na okres 4 miesięcy i 12 miesięcy z Nowych Środków określonych w Regulaminie Promocji, tj. nadwyżki powyżej salda środków złotowych Klienta w Getin Noble Banku (wg stanu na 27.01.2019 r.) . Warunkiem skorzystania z promocyjnych warunków jest wyrażenie Zgód marketingowych dla Getin Noble Bank S.A. Szczegóły w Regulaminie Promocji. Oprocentowanie Lokaty i e-Lokaty podane jest w skali roku według stanu na dzień 04.02.2019 r. i ma zastosowanie w pierwszym okresie umownym Lokaty i e-Lokaty. Po upływie okresu promocyjnego oprocentowanie Lokaty i e-Lokaty będzie zgodne z oprocentowaniem określonym w Regulaminie Promocji. W danej edycji Promocji dla każdego okresu lokowania (4 i 12 miesięcy) istnieje możliwość założenia jednej Lokaty albo jednej e-Lokaty z Nowych Środków objętej oprocentowaniem promocyjnym, na kwotę maksymalnie 1 000 000 zł. Powyżej tej kwoty jest zakładana druga lokata na taki sam okres, z oprocentowaniem podstawowym wskazanym w Regulaminie Promocji. Brak wyrażonych Zgód marketingowych uniemożliwi skorzystanie z promocyjnych warunków e-Lokaty/Lokaty. Klient może w takim wypadku założyć lokatę na warunkach określonych w standardowej ofercie Banku. Przystąpienie do Promocji możliwe jest w terminie 4 lutego 2019 r. - 3 marca 2019 r. Getin Bank jest częścią Getin Noble Bank S.A.
Getin Noble Bank S.A
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000304735
REGON: 141334039
NIP 1080004850
Kapitał zakładowy: 2 751 630 417,90 zł (opłacony w całości)
Idea Bank
Lokata Happy
 • Idea Bank Lokata Happy
 • 4% na 3 miesiące
 • do 20 000 zł
 • bez dodatkowych produktów bankowych
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • O Idea Bank
Szczegółowy opis:
Idea Bank - lokata Happy
 • z możliwością zerwania bez utraty odsetek
 • kwota lokaty: od 500 zł do 20 000 zł
 • bez dodatkowych produktów bankowych
 • okres lokaty to tylko 3 miesiące
 • tylko dla nowych klientów
Idea Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052
REGON: 011063638
NIP: 5260307560
Kapitał zakładowy: 156 803 962 zł (opłacony w całości)

Zapisz się na newsletter!

Otrzymuj informacje o dostępnych produktachWyrażam zgodę na:

Najświeższe informacje:

Wskazane powyżej parametry oferty mają charakter informacyjny, są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez podmoty współpracujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. AJA Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.

AJA Media Sp. z o.o. (właściciel portalu leadmax.pl) z siedzibą w Katowicach, KRS 0000576555 o kapitale zakładowym 20 000 zł informuje, iż nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio od kredytobiorców, współpracuje bezpośrednio lub za pośrednictwem, za wynagrodzeniem, z wymienionymi na stronie podmiotami.

COPYRIGHT © 2015-2019 AJA Media Sp. z o.o. ALL RIGHTS RESERVED.

Tak, zgadzam się
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony. Dzięki nim możemy oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Tak, zgadzam się