Ranking produktów finansowych

Konta firmowe
5
produktów
Oferty z dnia 2019-03-20

Oferty dla Ciebie:

Firma
Zalety produktu
Idea Bank
Idea Bank
 • Idea Bank Konto Firma To Ja
 • odbierz do 600zł*
 • wszystko za 0zł**
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Idea Bank
Szczegółowy opis:
Idea Bank - konto Firma To Ja
 • 600 zł do zdobycia w promocji Premiowanie za bankowanie
 • 0 zł za prowadzenie konta przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia
 • 0 zł za prowadzenie konta przez cały okres obowiązywania umowy dla aktywnych klientów
 • 0 zł za wydanie karty debetowej
 • 0 zł za standardowe przelewy przez Internet
*Premia 600 zł do zdobycia w promocji Premiowanie za bankowanie.
**Opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł przez pierwszych 24 miesięcy od otwarcia rachunku lub pod warunkiem:
a) wykonania min. 1 przelewu do ZUSu z tego rachunku w danym miesiącu kalendarzowym lub
b) posiadania aktywnej umowy leasingu zawartej z Idea Getin Leasing S.A.
Idea Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052
REGON: 011063638
NIP: 5260307560
Kapitał zakładowy: 156 803 962 zł (opłacony w całości)
Nest Bank S.A.
BIZnest Konto
 • BIZnest Konto
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Nest Bank S.A.
Szczegółowy opis:
NestBank - BIZnest Konto
 • 0 zł za założenie i prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie karty
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 zł za internetowe przelewy krajowe
 • 0 zł za wpłaty gotówki w ponad 2500 wpłatomatach sieci Euronet

BIZnest Konto jest rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym na rzecz przedsiębiorców w złotych. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków.
BIZnest Konto jest rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym na rzecz przedsiębiorców w złotych. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z BIZnest Kontem Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Kart.
Nest Bank S.A.
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330
REGON 010928125
NIP 526-10-21-021
Kapitał zakładowy: 319 357 000 PLN
Santander Bank Polska SA
Santander
 • Santander Konto Firmowe Godne Polecenia
 • 0zł za prowadzenie konta*
 • 0zł za terminal płatniczy w promocji na 18 miesięcy**
 • 0zł za kartę do konta
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Santander Bank Polska SA
Szczegółowy opis:
Santander Konto Firmowe Godne Polecenia
 • 0zł za prowadzenie konta*
 • 0zł za terminal płatniczy w promocji na 18 miesięcy**
 • 0zł za kartę do konta
*0zł za prowadzenie konta - gdy wykonana została płatność składki ZUS o minimalnej wartości 200 zł z tego konta w danym miesiącu/ 25 zł miesięcznie w przypadku niespełnienia ww. warunku.
**Organizatorem programu jest Fundacja Polska Bezgotówkowa. Regulamin programu dostępny jest na stronie polskabezgotowkowa.pl. Dofinansowaniem są objęte terminale zaraportowane do Fundacji w latach 2018-2020. Santander Bank Polska współpracuje z Elavon Financial Services w zakresie oferty terminali POS. Szczegóły oferty banku, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu są dostępne w placówkach banku oraz na stronie internetowej santander.pl. Stan na 27.04.2018 r.
Organizatorem promocji "Dostałem szóstkę" jest Santander Bank Polska S.A. oraz Elavon Financial Services Designated Activity Company. Promocja trwa od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu oraz regulamin promocji dostępne są na stronie santander.pl oraz pod numerem 61 886 1550 (opłata zgodna z taryfą danego operatora). Polecenie stanowi przekazanie informacji o podmiocie zainteresowanym ofertą do Elavon w wyniku rozmowy Klienta zainteresowanego ofertą z doradcą lub konsultantem infolinii. Stan na 1.01.2019 r.
Santander Consumer Bank S.A.
ul. Strzegomska 42C
53-611 Wrocław

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562
REGON: 012736938
NIP: 5272046102
Kapitał zakładowy: 520 000 000 zł (opłacony w całości)
ING Bank Śląski
ING Bank Śląski
 • ING Konto Direct dla Firmy
 • 4 x 0 zł dla aktywnych*
 • 100 wizytówek na start
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O ING Bank Śląski
Szczegółowy opis:
Konto Direct dla Firmy
 • 0zł za prowadzenie konta dla aktywnych (za wyjątkiem wpłat i wypłat gotówki w oddziale banku)
 • 0zł za przelewy dla aktywnych (dotyczy przelewów internetowych w PLN w kraju, za wyjątkiem przelewów Express ELIXIR, SORBNET lub BlueCash)
 • 0zł za wpłaty i wypłaty gotówki (dotyczy wpłatomatów i bankomatów ING Banku Śląskiego oraz bankomatów sieci Planet Cash w kraju)
 • 0zł za kartę do konta (wystarczy, że zapłacisz nią 300 zł miesięcznie)
 • 100 wizytówek na start

Sprawdź w informacjach dodatkowych, jak być aktywnym.
* Konto Direct dla Firmy przeznaczone jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółek cywilnych, jawnych, partnerskich korzystających z uproszczonych zasad księgowości oraz wspólnot mieszkaniowych. Bankowości internetowa Moje ING i aplikacja mobilna Moje ING mobile są dostępne dla jednoosobowych działalności gospodarczych (nie korzystających z funkcjonalności modułu użytkowników) i spółek cywilnych, partnerskich i jawnych z jednoosobową reprezentacją.

1. Klient jest aktywny, jeśli w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczana jest opłata spełnił, co najmniej jeden z warunków : wykonał przelew należności dla ZUS lub US albo na konto firmowe wpłynęła, co najmniej kwota 2000,- zł,z tym, że do tej kwoty nie wlicza się kwot pochodzących z rachunków własnych firmy w jakimkolwiek banku lub instytucji finansowej. Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł dla aktywnych klientów, w pozostałych przypadkach - 9 zł.
2. Opłata za krajowy przelew internetowy w PLN wynosi 0 zł dla aktywnych klientów, w pozostałych przypadkach - 0,90 zł.
3. Miesięczna opłata za kartę w wysokości 7 zł jest pobierana tylko, jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 300 zł.
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005459
REGON: 271514909
NIP: 634-013-54-75
Kapitał zakładowy: 130 100 000 zł (opłacony w całości)
Alior Bank S.A.
Alior Bank
 • Alior Bank iKonto Biznes
 • iWszystko za 0zł
 • bonus 1 500 zł
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Alior Bank S.A.
Szczegółowy opis:
Alior Bank iKonto Biznes
 • Aktywnie korzystaj z konta, a otrzymasz nawet 1500 zł!
 • iWszystko za 0zł*
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta firmowego i kartę
 • 0 zł za przelewy internetowe krajowe oraz do ZUS i US
 • 0 zł za korzystanie z bankomatów i wpłatomatów
 • 0 zł za księgowość online dostępną na portalu zafirmowani.pl
 • 5 przelewów europejskich (SEPA) miesięcznie
 • 5 przelewów natychmiastowych (Express Elixir)
 • 2 % na koncie lokacyjnym - promocja

*szczegóły 'iWszystko za 0zł' w zakładce informacje dodatkowe.
iKonto Biznes prowadzone jest bezpłatnie, pod warunkiem utrzymywania średniego salda w kwocie co najmniej 1000 zł oraz wyrażenia zgody na komunikację marketingową spółek grupy Alior Banku, w przeciwnym razie opłata wynosi 15 zł miesięcznie. Korzystanie z karty do iKonta Biznes jest bezpłatne, jeśli w danym miesiącu zostaną wykonane i rozliczone co najmniej 4 transakcje, w przeciwnym razie opłata wynosi 8 zł miesięcznie. Opłata 0 zł dotyczy wymienionych powyżej transakcji, za pozostałe pobierana jest opłata zgodna z Tabelą Opłat i Prowizji. Oferta dostępna dla nowych klientów biznesowych Alior Banku. Oprocentowanie 2% obowiązuje na Rachunku Lokacyjnym dla salda niższego lub równego 20 000 PLN dla posiadaczy iKonta Biznes.
Alior Bank S. A.
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305178
REGON: 141387142
NIP 1070010731
Kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (opłacony w całości)

Zapisz się na newsletter!

Otrzymuj informacje o dostępnych produktachWyrażam zgodę na:

Najświeższe informacje:

Wskazane powyżej parametry oferty mają charakter informacyjny, są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez podmoty współpracujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. AJA Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.

AJA Media Sp. z o.o. (właściciel portalu leadmax.pl) z siedzibą w Katowicach, KRS 0000576555 o kapitale zakładowym 20 000 zł informuje, iż nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio od kredytobiorców, współpracuje bezpośrednio lub za pośrednictwem, za wynagrodzeniem, z wymienionymi na stronie podmiotami.

COPYRIGHT © 2015-2019 AJA Media Sp. z o.o. ALL RIGHTS RESERVED.

Tak, zgadzam się
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony. Dzięki nim możemy oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Tak, zgadzam się