Ranking produktów finansowych

Konta firmowe
4
produkty
Oferty z dnia 2021-10-28

Oferty dla Ciebie:

Firma
Zalety produktu
Alior Bank
Alior Bank
 • Alior Bank iKonto Biznes
 • iWszystko za 0zł
 • otrzymaj premię nawet do 1 500 zł!
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Alior Bank
Szczegółowy opis:
iKonto Biznes
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta firmowego i kartę
 • 0 zł za przelewy internetowe krajowe oraz do ZUS i US
 • 0 zł za korzystanie z bankomatów i wpłatomatów*
 • 0 zł za księgowość online dostępną na portalu zafirmowani.pl
 • internetowe przelewy transgraniczne / SEPA
 • pierwszy przelew internetowy natychmiastowy Express Elixir w miesiącu
Bonus 1500 zł dla Twojej firmy
Za wybrane czynności wypłacimy Ci premię - przez 12 miesięcy nawet 1500 zł.
Czas trwania promocji jest ograniczony, więc nie zwlekaj.
20 zł Przelew do ZUS lub US
10 zł Przelew SEPA
25 zł Transakcje kartą
10 zł Skorzystanie z oferty terminali za pośrednictwem Alior Banku
25 zł Transakcje walutowe
15 zł Przelew Zagraniczny
do 20 zł Premia za średniomiesięczne saldo na Rachunku Uczestnika
Alior Bank S. A.
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305178
REGON: 141387142
NIP 1070010731
Kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (opłacony w całości)
Santander Bank
Santander
 • Santander Konto Firmowe Godne Polecenia
 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za kartę do konta
 • do 900 zł premii za transakcje kartą płatniczą w promocji
 • 400 zł premii za terminal płatniczy w promocji
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Santander Bank
Szczegółowy opis:
Santander Konto Firmowe Godne Polecenia
 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za kartę do konta
 • do 900 zł premii za transakcje kartą płatniczą w promocji
 • 400 zł premii za terminal płatniczy w promocji
 • zwolnieniem z opłat przez 24 miesiące z usługami bankowości elektronicznej Santander Mini Firma
Organizatorem "Promocji dla przedsiębiorców VI" jest Santander Bank Polska S.A. Przystąpienie do promocji jest możliwe od 1 kwietnia 2021 r. do 31 października 2021 r. włącznie. Czas trwania promocji wynosi 24 miesiące od chwili przystąpienia do promocji. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz regulamin promocji dostępne są na santander.pl/firmy/konta oraz pod nr infolinii 61 885 15 50 – opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Warunkiem uzyskania zwolnienia z opłat za wydanie i użytkowanie karty oraz za bezpłatne wypłaty gotówki przy użyciu karty jest wyrażenie zgód marketingowych.

Warunkami otrzymania premii za transakcje kartą debetową wydaną do rachunku bieżącego otwartego w ramach promocji: - wykonanie minimum jednego przelewu na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego o minimalnej wartości 200 zł do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu naliczenia premii z rachunku bieżącego otwartego w ramach promocji; - wyrażenie zgód na kontakt telefoniczny oraz kontakt elektroniczny w celach marketingowych.

Warunkami otrzymania premii w wysokości 400 zł są: - zawarcie pierwszej umowy o akceptacje kart z Elavon Financial Services Designated Activity Company za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A.; - wskazanie do rozliczeń rachunku Uczestnika otwartego w ramach Promocji; - aktywacja terminala (pierwsza transakcja) nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji; - wyrażenie zgód na kontakt telefoniczny oraz kontakt elektroniczny w celach marketingowych.
Santander Consumer Bank S.A.
ul. Strzegomska 42C
53-611 Wrocław

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562
REGON: 012736938
NIP: 5272046102
Kapitał zakładowy: 520 000 000 zł (opłacony w całości)
Pekao S.A.
Bank Pekao
 • Konto Przekorzystne Biznes
 • zyskaj do 1 200 zł premii
 • otwórz konto online
 • 0 zł za konto, aktywne korzystanie z karty, przelewy mobilne
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • O Pekao S.A.
Szczegółowy opis:
Promocja „1 200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę – III edycja “ trwa od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Aby otrzymać zwolnienie z opłaty za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes w złotych i wydanej do niego karty debetowej za okres 12 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa tego konta, należy podpisać umowę o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych w okresie trwania promocji.

Aby otrzymać 200 zł za otwarcie firmy i konta firmowego wystarczy w okresie trwania promocji dokonać za pomocą wniosku w Pekao24/ PeoPay pełnej rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG (nadanie NIP, REGON, zgłoszenie do ZUS) z wykorzystaniem Profilu zaufanego dostępnego w świadczonej przez bank usłudze bankowości elektronicznej Pekao24 oraz otrzymać status w CEIDG „aktywny”. Aby otrzymać 200 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes wystarczy, że przez okres 3 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu zawarcia umowy o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych wykonasz w każdym miesiącu 1 przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł oraz 1 przelew, inny niż do ZUS, przez aplikację mobilną PeoPay, na kwotę min. 100 zł oraz 1 transakcję bezgotówkową, na kwotę min. 100 zł kartą debetową wydaną do Konta Przekorzystnego Biznes w złotych.

Aby otrzymać dodatkowe 50 zł za otwarcie konta online wystarczy, że spełnisz warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes a rachunek otworzysz poprzez podstronę internetową banku (online) lub bankowość elektroniczną Pekao24 lub aplikację PeoPay lub infolinię banku Pekao S.A. (Pekao Direct), (jeżeli również posiadasz konto osobiste w banku Pekao S.A.). Aby otrzymać dodatkowe 50 zł za wpływy 5 tys. zł na konto wystarczy, że spełnisz warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i otrzymasz wpływy na Konto Przekorzystne Biznes w złotych, na sumę min. 5 tysięcy zł miesięcznie w ciągu 3 miesięcy następujących po miesiącu zawarcia umowy o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych. Jako wpływy rozumie się przychody pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek, przelewów między rachunkami klienta w banku, wpłat gotówkowych, przelewów z konta osobistego lub firmowego przedsiębiorcy w Banku Pekao S.A. lub innej instytucji.

Aby otrzymać dodatkowe 100 zł za transakcje wymiany walut, wystarczy, że spełnisz warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i w terminie 3 miesięcy następujących po miesiącu otwarcia rachunku wykonasz transakcje wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami w Banku Pekao S.A. na łączną kwotę o równowartości minimum 20 000 zł. Aby otrzymać dodatkowe 200 zł za umowę o terminal płatniczy wystarczy, że spełnisz warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i zawrzesz z Bankiem umowę o terminal płatniczy, a następnie przyjmiesz przez 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu od otwarcia rachunku płatności w terminalu na kwotą min. 1 000 zł miesięcznie. Premia za terminal płatniczy nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w następujących branżach: biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z).

Aby otrzymać dodatkowe 100 zł za zawarcie w okresie trwania promocji umowy leasingowej z Pekao Leasing wystarczy, że spełnisz warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i wykonasz przez okres 3 kolejnych miesięcy po miesiącu zawarcia umowy o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych minimum 1 przelew miesięcznie na rzecz Pekao Leasing tyt. rata leasingu na łączną kwotę min. 1 000 zł miesięcznie Aby otrzymać premię w odpowiedniej wysokości za pierwszą umowę kredytu, pożyczki lub karty kredytowej wystarczy, że spełnisz warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i w terminie do 6 pełnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzyłeś rachunek, weźmiesz kredyt, pożyczkę zabezpieczone gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego albo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego lub kartę kredytową

na kwotę minimum 20 000 zł - 100 zł
na kwotę minimum 50 000 zł - 200 zł
na kwotę minimum 100 000 zł - 300 zł

Z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali w Banku lub w Idea Banku S.A. rachunek rozliczeniowy w dowolnym czasie pomiędzy 1 października 2019 r. a 30 września 2021 r. Posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób fizycznych w Banku lub w Idea Banku S.A. nie wyklucza uczestnictwa przedsiębiorcy w promocji.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014843
REGON: 000010205
NIP: 5260006841
Kapitał zakładowy: 262 470 034 zł (opłacony w całości)
PKO Bank Polski S.A.
PKO Konto Firmowe
 • 0 zł za prowadzenie konta przy wpływach co najmniej 2 tys. zł miesięcznie
 • 0 zł za 10 przelewów krajowych i SEPA2 zlecanych w serwisie iPKO
 • 0 zł za wydanie tylu kart do konta ile potrzebuje Twoja firma
 • 0 zł za wszystkie wypłaty kartą w PLN z bankomatów PKO Banku Polskiego
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • O PKO Bank Polski S.A.
Szczegółowy opis:
PKO KONTO FIRMOWE
 • PKO Konto Firmowe
 • 0 zł za prowadzenie konta przy wpływach co najmniej 2 tys. zł miesięcznie
 • 0 zł za 10 przelewów krajowych i SEPA2 zlecanych w serwisie iPKO
 • 0 zł za prowadzenie rachunku firmowego przez 6 miesięcy bezwarunkowo jeśli prowadzisz firmę krócej niż 12 miesięcy
 • 0 zł za wszystkie przelewy krajowe i SEPA2 zlecane w aplikacji mobilnej IKO
 • 0 zł za prowadzenie rachunku pomocniczego w dowolnej walucie przy wpływach co najmniej 2 tys. zł miesięcznie
 • 0 zł za wydanie tylu kart do konta ile potrzebuje Twoja firma
 • 0 zł za kartę debetową z funkcją wielowalutową jeśli zapłacisz nią co najmniej 5 razy w miesiącu
 • 0 zł za wpłaty kartą we wpłatomatach PKO Banku Polskiego do 50 tys. zł miesięcznie
 • 0 zł za wszystkie wypłaty kartą w PLN z bankomatów PKO Banku Polskiego
PKO Bank Polski S.A.
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438
REGON: 016298263
NIP: 5250007738
Kapitał zakładowy: 1 250 000 000 zł (opłacony w całości)

Zapisz się na newsletter!

Otrzymuj informacje o dostępnych produktachWyrażam zgodę na:

Najświeższe informacje:

Źródło zdjęcia: pixabay.com

Pożyczka na Święta? Tylko bezpieczna!

OPUBLIKOWANO 2019-11-30

Pożyczaj rozsądnie, a tylko wtedy gotówka na Święta faktycznie przyniesie ci radość, a nie powody do stresu.
Czytaj dalej
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Święta bez kredytu

OPUBLIKOWANO 2019-11-26

Czy Boże Narodzenie może nie rujnować portfela, bez nadmiarowego zaciskania pasa, ale i bez kosztownych pożyczek? 
Czytaj dalej
REKLAMA


Wskazane powyżej parametry oferty mają charakter informacyjny, są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez podmoty współpracujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. AJA Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.

AJA Media Sp. z o.o. (właściciel portalu leadmax.pl) z siedzibą w Katowicach, KRS 0000576555 o kapitale zakładowym 20 000 zł informuje, iż nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio od kredytobiorców, współpracuje bezpośrednio lub za pośrednictwem, za wynagrodzeniem, z wymienionymi na stronie podmiotami.

COPYRIGHT © 2015-2021 AJA Media Sp. z o.o. ALL RIGHTS RESERVED.

Tak, zgadzam się
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony. Dzięki nim możemy oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Tak, zgadzam się