Ranking produktów finansowych

Konta firmowe
4
produkty
Oferty z dnia 2019-11-18

Oferty dla Ciebie:

Firma
Zalety produktu
Idea Bank
Idea Bank
 • Idea Bank Konto Firma To Ja
 • odbierz do 600zł*
 • wszystko za 0zł**
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Idea Bank
Szczegółowy opis:
Idea Bank - konto Firma To Ja
 • 600 zł do zdobycia w promocji Premiowanie za bankowanie
 • 0 zł za prowadzenie konta przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia
 • 0 zł za prowadzenie konta przez cały okres obowiązywania umowy dla aktywnych klientów
 • 0 zł za wydanie karty debetowej
 • 0 zł za standardowe przelewy przez Internet
*Premia 600 zł do zdobycia w promocji Premiowanie za bankowanie.
**Opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł przez pierwszych 24 miesięcy od otwarcia rachunku lub pod warunkiem:
a) wykonania min. 1 przelewu do ZUSu z tego rachunku w danym miesiącu kalendarzowym lub
b) posiadania aktywnej umowy leasingu zawartej z Idea Getin Leasing S.A.
Idea Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052
REGON: 011063638
NIP: 5260307560
Kapitał zakładowy: 156 803 962 zł (opłacony w całości)
Nest Bank S.A.
BIZnest Konto
 • BIZnest Konto
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Nest Bank S.A.
Szczegółowy opis:
NestBank - BIZnest Konto
 • 0 zł za założenie i prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie karty
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 zł za internetowe przelewy krajowe
 • 0 zł za wpłaty gotówki w ponad 2500 wpłatomatach sieci Euronet

BIZnest Konto jest rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym na rzecz przedsiębiorców w złotych. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków.
BIZnest Konto jest rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym na rzecz przedsiębiorców w złotych. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z BIZnest Kontem Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Kart.
Nest Bank S.A.
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330
REGON 010928125
NIP 526-10-21-021
Kapitał zakładowy: 319 357 000 PLN
Santander Bank Polska SA
Santander
 • Santander Konto Firmowe Godne Polecenia
 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za kartę do konta
 • Nie płać za konto i zyskaj do 900 zł premii
 • zwolnieniem z opłat przez 24 miesiące z usługami bankowości elektronicznej Santander Mini Firma
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Santander Bank Polska SA
Szczegółowy opis:
Santander Konto Firmowe Godne Polecenia
 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za kartę do konta
 • Nie płać za konto i zyskaj do 900 zł premii
Organizatorem "promocji dla przedsiębiorców II" jest Santander Bank Polska. Przystąpienie do promocji jest możliwe od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Czas trwania promocji wynosi 24 miesiące od chwili przystąpienia do promocji. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz regulamin promocji dostępne są na Santander.pl oraz pod nr infolinii 61 885 15 50 – opłata zgodna z taryfą danego operatora.
Santander Consumer Bank S.A.
ul. Strzegomska 42C
53-611 Wrocław

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562
REGON: 012736938
NIP: 5272046102
Kapitał zakładowy: 520 000 000 zł (opłacony w całości)
ING Bank Śląski
ING Bank Śląski
 • ING Konto Direct dla Firmy
 • 4 x 0 zł dla aktywnych*
 • 100 wizytówek na start
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O ING Bank Śląski
Szczegółowy opis:
Konto Direct dla Firmy
 • 0zł za prowadzenie konta dla aktywnych (za wyjątkiem wpłat i wypłat gotówki w oddziale banku)
 • 0zł za przelewy dla aktywnych (dotyczy przelewów internetowych w PLN w kraju, za wyjątkiem przelewów Express ELIXIR, SORBNET lub BlueCash)
 • 0zł za wpłaty i wypłaty gotówki (dotyczy wpłatomatów i bankomatów ING Banku Śląskiego oraz bankomatów sieci Planet Cash w kraju)
 • 0zł za kartę do konta (wystarczy, że zapłacisz nią 300 zł miesięcznie)
 • 100 wizytówek na start

Sprawdź w informacjach dodatkowych, jak być aktywnym.
* Konto Direct dla Firmy przeznaczone jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółek cywilnych, jawnych, partnerskich korzystających z uproszczonych zasad księgowości oraz wspólnot mieszkaniowych. Bankowości internetowa Moje ING i aplikacja mobilna Moje ING mobile są dostępne dla jednoosobowych działalności gospodarczych (nie korzystających z funkcjonalności modułu użytkowników) i spółek cywilnych, partnerskich i jawnych z jednoosobową reprezentacją.

1. Klient jest aktywny, jeśli w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczana jest opłata spełnił, co najmniej jeden z warunków : wykonał przelew należności dla ZUS lub US albo na konto firmowe wpłynęła, co najmniej kwota 2000,- zł,z tym, że do tej kwoty nie wlicza się kwot pochodzących z rachunków własnych firmy w jakimkolwiek banku lub instytucji finansowej. Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł dla aktywnych klientów, w pozostałych przypadkach - 9 zł.
2. Opłata za krajowy przelew internetowy w PLN wynosi 0 zł dla aktywnych klientów, w pozostałych przypadkach - 0,90 zł.
3. Miesięczna opłata za kartę w wysokości 7 zł jest pobierana tylko, jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 300 zł.
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005459
REGON: 271514909
NIP: 634-013-54-75
Kapitał zakładowy: 130 100 000 zł (opłacony w całości)

Zapisz się na newsletter!

Otrzymuj informacje o dostępnych produktachWyrażam zgodę na:

Najświeższe informacje:

Wskazane powyżej parametry oferty mają charakter informacyjny, są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez podmoty współpracujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. AJA Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.

AJA Media Sp. z o.o. (właściciel portalu leadmax.pl) z siedzibą w Katowicach, KRS 0000576555 o kapitale zakładowym 20 000 zł informuje, iż nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio od kredytobiorców, współpracuje bezpośrednio lub za pośrednictwem, za wynagrodzeniem, z wymienionymi na stronie podmiotami.

COPYRIGHT © 2015-2019 AJA Media Sp. z o.o. ALL RIGHTS RESERVED.

Tak, zgadzam się
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony. Dzięki nim możemy oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Tak, zgadzam się