Ranking produktów finansowych

Konta firmowe
4
produkty
Oferty z dnia 2022-10-02

Oferty dla Ciebie:

Firma
Zalety produktu
Alior Bank
Alior Bank
 • Alior Bank iKonto Biznes
 • iWszystko za 0zł
 • otrzymaj premię nawet do 2 750 zł!
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Alior Bank
Szczegółowy opis:
iKonto Biznes
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta firmowego i kartę
 • 0 zł za przelewy internetowe krajowe oraz do ZUS i US
 • 0 zł za korzystanie z bankomatów i wpłatomatów*
 • 0 zł za księgowość online dostępną na portalu zafirmowani.pl
 • internetowe przelewy transgraniczne / SEPA
 • pierwszy przelew internetowy natychmiastowy Express Elixir w miesiącu
Opłata 0 zł za iKonto Biznes dotyczy prowadzenia rachunku podstawowego, Bank pobiera zaś opłatę za prowadzenie rachunku pomocniczego w wysokości 8 zł miesięcznie (jeśli klient korzysta z rachunków pomocniczych).

Opłata 0 zł za przelewy transgraniczne/SEPA dotyczy przelewów w trybie zwykłym, w opcji kosztowej SHA. Opłata 0 zł dotyczy wymienionych powyżej transakcji, za pozostałe operacje pobierane są opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji bankowych dla rachunku iKonto Biznes.

Na kwotę nagród o łącznej wartości nawet 2750 zł składa się: do 900 zł zwrotu za zakupy na stacjach paliw przy płatności kartą debetową Mastercard z Plusem w ramach promocji "Biznes na plusie, ceny na minusie", nagroda 350 zł za otwarcie iKonta Biznes w czasie trwania promocji "350 zł na start" oraz premia do 1500 zł za aktywne korzystanie z rachunku w ramach promocji "1500 zł dla firm" - edycja III.

Promocją "Biznes na plusie, ceny na minusie" objęci zostaną posiadacze karty debetowej Mastercard z Plusem. Promocja trwa od 1.07.2022 r. do 31.12.2022 r. Uczestnik może otrzymać premię moneyback 10% za transakcje na stacjach paliw, dokonane w okresie trwania Promocji. Maksymalna kwota miesięcznej Premii moneyback, którą Bank wypłaci Uczestnikowi wynosi: 10% kwoty dokonanych Transakcji objętych Promocją – nie więcej niż 150 zł dla Nowego Klienta (nie więcej niż 900 zł w całym okresie Promocji). Warunkiem otrzymania premii moneyback w danym miesiącu jest spełnienie poniższych warunków: wykonanie transakcji kartą z Plusem na łączną kwotę minimum 500 zł oraz min. jednego przelewu do ZUS lub US z rachunku firmowego.. Szczegółowe zasady promocji opisane zostały w Regulaminie Promocji "Biznes na plusie - ceny na minusie".

Nagroda w wysokości 350 zł będzie wypłacona klientowi, który złoży kompletny wniosek internetowy o otwarcie rachunku iKonto Biznes w terminie od 15.06.2022 r. do 31.08.2022 r. za pośrednictwem strony internetowej, w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku internetowego zawrze z Bankiem umową dotyczącą prowadzenia rachunku iKonto Biznes i w terminie 60 dni od jego otwarcia otrzyma na rachunek łączny wpływ na min. 500 zł. Szczegółowe warunki opisane są w Regulaminie Promocji "350 zł na start".

Premia w wysokości do 1500 zł będzie wypłacana klientowi, który wykona czynności określone w regulaminie promocji "1500 zł dla firm" dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 – edycja III. Maksymalna wysokość premii wynosi 1500 zł na okres 12 miesięcy. Premia wypłacana jest w cyklach miesięcznych, nie więcej niż 125 zł w każdym miesiącu trwania Promocji. Szczegółowe warunki opisane są w Regulaminie Promocji "1500 zł dla firm" dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja III.

Oferta dostępna dla nowych klientów biznesowych Alior Banku będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą.
Alior Bank S. A.
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305178
REGON: 141387142
NIP 1070010731
Kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (opłacony w całości)
Santander Bank
Santander
 • Santander Konto Firmowe Godne Polecenia
 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za kartę do konta
 • do 900 zł premii za transakcje kartą płatniczą w promocji
 • 500 zł premii z kredytem, leasingiem lub pożyczką leasingową
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Santander Bank
Szczegółowy opis:
Santander Konto Firmowe Godne Polecenia
 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za kartę do konta
 • do 900 zł premii za transakcje kartą płatniczą w promocji
 • 500 zł premii z kredytem, leasingiem lub pożyczką leasingową
 • zwolnieniem z opłat przez 24 miesiące z usługami bankowości elektronicznej Santander Mini Firma
Organizatorem promocji "Promocja Godna Polecenia" Edycja III jest Santander Bank Polska S.A. Możesz przystąpić do promocji od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Wyjaśnienia pojęć i definicji, które dotyczą usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na santander.pl/PAD. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz regulamin promocji znajdziesz na santander.pl/firmy/konta oraz pod numerem telefonu 19999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora.
Santander Consumer Bank S.A.
ul. Strzegomska 42C
53-611 Wrocław

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562
REGON: 012736938
NIP: 5272046102
Kapitał zakładowy: 520 000 000 zł (opłacony w całości)
Pekao S.A.
Bank Pekao
 • Konto Przekorzystne Biznes
 • zyskaj do 2 000 zł premii
 • otwórz konto online
 • 0 zł za konto, aktywne korzystanie z karty, przelewy mobilne
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Pekao S.A.
Szczegółowy opis:
Bank Pekao
 • Premia do 2 000 zł z darmowym kontem firmowym!
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta przez 24 m-ce
 • 0 zł za obsługę karty przez 24 m-ce
 • 0 zł za przelewy mobilne
Promocja "2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę przez 2 lata" trwa od 1 kwietnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. i jest skierowana do nowych Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Aby otrzymać zwolnienie z opłaty za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes w złotych i wydanej do niego pierwszej karty debetowej Mastercard na okres 24 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa do tego konta, należy podpisać umowę o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych w okresie trwania promocji.

Aby otrzymać premie należy:
- podpisać z bankiem umowę o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych, kartę debetową Mastercard do tego rachunku oraz bankowość elektroniczną Pekao24 dla firm oraz
- wyrazić zgody na otrzymywanie od banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących banku oraz na kontakt marketingowy z ofertą Spółek z Grupy Kapitałowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów oraz
- wykonać w każdym miesiącu przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych oraz
- wyrazić zgodę na przystąpienie do promocji i zaakceptować regulamin promocji.

Aby otrzymać 200 zł za otwarcie firmy i konta firmowego wystarczy, że w okresie trwania promocji dokonasz za pomocą wniosku w Pekao24/ PeoPay pełnej rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG (nadanie NIP, REGON, zgłoszenie do ZUS) z wykorzystaniem Profilu zaufanego dostępnego w świadczonej przez bank usłudze bankowości elektronicznej Pekao24 oraz otrzymasz status w CEIDG "aktywny".

Aby otrzymać zwrot 3% od łącznej wartości miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą debetową Mastercard do konta lub aplikacją PeoPay wystarczy, że w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych zrobisz transakcje na min. 500 zł. Maksymalna kwota zwrotu nie może przekroczyć 100 zł. Jeżeli takie transakcje będziesz wykonywał przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych otrzymasz maksymalnie 600 zł premii.

Aby otrzymać dodatkowe 200 zł za aktywne korzystanie z konta wystarczy, że przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych w każdym miesiącu wykonasz przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł oraz przelewy (inne niż do ZUS) przez aplikację mobilną PeoPay, na łączną kwotę min. 1000 zł oraz transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 500 zł kartą debetową Mastercard do konta lub aplikacją PeoPay.

Aby otrzymać 400 zł za umowę o terminal płatniczy wystarczy, że zawrzesz z bankiem umowę o terminal płatniczy, a następnie przyjmiesz przez 6 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu od otwarcia rachunku płatności w terminalu na kwotą min. 1 000 zł miesięcznie. Premia za terminal płatniczy nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w następujących branżach: biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z).

Aby otrzymać 600 zł za zawarcie pierwszej umowy o kredyt/pożyczkę lub o Leasing z Pekao Leasing lub Faktoring z Pekao Faktoring wystarczy, że w okresie trwania promocji zawrzesz taką umowę i spełnisz jeden z warunków:
- uruchomisz kredyt/pożyczkę z gwarancją banku Gospodarstwa Krajowego albo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego do 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych na kwotę min. 100 000 zł lub
- wykonasz minimum 1 przelew miesięcznie na rzecz Pekao Leasing tytułem spłaty raty leasingowej w okresie 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych na łączną kwotę min. 2 000 zł miesięcznie lub
- otrzymasz minimum 4 uznania na rachunku Konto Przekorzystne Biznes z tytułu wykupu wierzytelności w ramach zawartej umowy faktoringowej z Pekao Faktoring Sp. z o.o. w okresie 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych.

Z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali w banku lub w Idea Banku S.A. rachunek rozliczeniowy w dowolnym czasie pomiędzy 1 grudnia 2020 r. a 31 marca 2022 r. Posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób fizycznych w banku lub w Idea Banku S.A. nie wyklucza uczestnictwa przedsiębiorcy w promocji.

Opłaty za Konto Przekorzystne Biznes oraz za kartę Mastercard do rachunku po zakończeniu promocyjnego okresu zwolnienia z opłat, będą pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji bankowych rachunku Konto Przekorzystne Biznes.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014843
REGON: 000010205
NIP: 5260006841
Kapitał zakładowy: 262 470 034 zł (opłacony w całości)
PKO Bank Polski S.A.
PKO Konto Firmowe
 • Otwórz firmę i konto firmowe jednym wnioskiem
 • 0 zł za konto dostosowane do Twojej Firmy
 • 0 zł za PowerB@nk na start – domena, kreator www z hostingiem, certyfikat SSL i fakturowanie w e-Księgowości
 • 0 zł za kartę wielowalutową
 • 0 zł za wszystkie przelewy krajowe w trybie zwykłym, zlecane w aplikacji mobilnej
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • O PKO Bank Polski S.A.
Szczegółowy opis:
PKO Konto Firmowe
 • Otwórz firmę i konto firmowe jednym wnioskiem
 • 0 zł za konto dostosowane do Twojej Firmy
 • 0 zł za PowerB@nk na start – domena, kreator www z hostingiem, certyfikat SSL i fakturowanie w e-Księgowości
 • 0 zł za kartę wielowalutową
 • 0 zł za wszystkie przelewy krajowe w trybie zwykłym, zlecane w aplikacji mobilnej
PKO Bank Polski S.A.
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438
REGON: 016298263
NIP: 5250007738
Kapitał zakładowy: 1 250 000 000 zł (opłacony w całości)

Zapisz się na newsletter!

Otrzymuj informacje o dostępnych produktachWyrażam zgodę na:

Najświeższe informacje:

Źródło zdjęcia: rawpixel.com

Niespłacona chwilówka? Sprawdź, jakie mogą być tego konsekwencje

OPUBLIKOWANO 2022-02-06

Pożyczkę - chwilówkę zaciągnąć można szybko, ale równie szybko należy ją też spłacić. Co w sytuacji, kiedy spóźnimy się ze spłatą całej kwoty - w przypadku jednorazowych zobowiązań lub mamy opóźnienie w spłacie rat?
Czytaj dalej
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Pożyczka do 15 000 zł bez wychodzenia z domu!

OPUBLIKOWANO 2022-01-28

Pożyczka przez Internet to dodatkowe środki na wyciągnięcie ręki. Nie znamy prostszego sposobu wnioskowania o pożyczkę niż ta, którą z powodzeniem oferują promujące się w internecie firmy pożyczkowe. Na LendUp.pl można otrzymać pożyczkę nie wychodząc z domu, a pieniądze przeznaczyć na dowolny cel. I to w 16 minut!
Czytaj dalej
REKLAMA


Wskazane powyżej parametry oferty mają charakter informacyjny, są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez podmoty współpracujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. AJA Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.

AJA Media Sp. z o.o. (właściciel portalu leadmax.pl) z siedzibą w Katowicach, KRS 0000576555 o kapitale zakładowym 20 000 zł informuje, iż nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio od kredytobiorców, współpracuje bezpośrednio lub za pośrednictwem, za wynagrodzeniem, z wymienionymi na stronie podmiotami.

COPYRIGHT © 2015-2022 AJA Media Sp. z o.o. ALL RIGHTS RESERVED.

Rozumiem
Niniejsza strona wykorzystuje tylko te pliki cookies, które są niezbędne do działania strony. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.
Rozumiem