Ranking produktów finansowych

Konta firmowe
3
produkty
Oferty z dnia 2022-05-23

Oferty dla Ciebie:

Firma
Zalety produktu
Santander Bank
Santander
 • Santander Konto Firmowe Godne Polecenia
 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za kartę do konta
 • do 900 zł premii za transakcje kartą płatniczą w promocji
 • 400 zł premii z kredytem, leasingiem lub pożyczką leasingową
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Santander Bank
Szczegółowy opis:
Santander Konto Firmowe Godne Polecenia
 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za kartę do konta
 • do 900 zł premii za transakcje kartą płatniczą w promocji
 • 400 zł premii z kredytem, leasingiem lub pożyczką leasingową
 • zwolnieniem z opłat przez 24 miesiące z usługami bankowości elektronicznej Santander Mini Firma
Organizatorem promocji "Promocja Godna Polecenia" Edycja II jest Santander Bank Polska S.A. Możesz przystąpić do promocji od 1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. włącznie. Wyjaśnienia pojęć i definicji, które dotyczą usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na santander.pl/PAD. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz regulamin promocji znajdziesz na santander.pl/firmy/konta oraz pod numerem telefonu – opłata zgodna z taryfą danego operatora.

1 Warunkiem uzyskania zwolnienia z opłat za użytkowanie pierwszej karty debetowej (w PLN) do konta firmowego (do wyboru: Visa Business Electron lub MasterCard Business Debit) oraz za bezpłatne wypłaty gotówki przy użyciu karty jest:
- brak sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych w Banku w okresie trwania promocji,
- wyrażenie i utrzymanie zgód na kontakt telefoniczny oraz elektroniczny w celach marketingowych w okresie trwania promocji.
Zwolnieniu z opłat nie podlegają transakcje typu quasicash, transakcje wykonywane w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory).
Santander Consumer Bank S.A.
ul. Strzegomska 42C
53-611 Wrocław

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562
REGON: 012736938
NIP: 5272046102
Kapitał zakładowy: 520 000 000 zł (opłacony w całości)
Pekao S.A.
Bank Pekao
 • Konto Przekorzystne Biznes
 • zyskaj do 2 000 zł premii
 • otwórz konto online
 • 0 zł za konto, aktywne korzystanie z karty, przelewy mobilne
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O Pekao S.A.
Szczegółowy opis:
Bank Pekao
 • Premia do 2 000 zł z darmowym kontem firmowym!
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta przez 24 m-ce
 • 0 zł za obsługę karty przez 24 m-ce
 • 0 zł za przelewy mobilne
Promocja "2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę przez 2 lata" trwa od 1 kwietnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. i jest skierowana do nowych Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Aby otrzymać zwolnienie z opłaty za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes w złotych i wydanej do niego pierwszej karty debetowej Mastercard na okres 24 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa do tego konta, należy podpisać umowę o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych w okresie trwania promocji.

Aby otrzymać premie należy:
- podpisać z bankiem umowę o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych, kartę debetową Mastercard do tego rachunku oraz bankowość elektroniczną Pekao24 dla firm oraz
- wyrazić zgody na otrzymywanie od banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących banku oraz na kontakt marketingowy z ofertą Spółek z Grupy Kapitałowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów oraz
- wykonać w każdym miesiącu przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych oraz
- wyrazić zgodę na przystąpienie do promocji i zaakceptować regulamin promocji.

Aby otrzymać 200 zł za otwarcie firmy i konta firmowego wystarczy, że w okresie trwania promocji dokonasz za pomocą wniosku w Pekao24/ PeoPay pełnej rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG (nadanie NIP, REGON, zgłoszenie do ZUS) z wykorzystaniem Profilu zaufanego dostępnego w świadczonej przez bank usłudze bankowości elektronicznej Pekao24 oraz otrzymasz status w CEIDG "aktywny".

Aby otrzymać zwrot 3% od łącznej wartości miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą debetową Mastercard do konta lub aplikacją PeoPay wystarczy, że w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych zrobisz transakcje na min. 500 zł. Maksymalna kwota zwrotu nie może przekroczyć 100 zł. Jeżeli takie transakcje będziesz wykonywał przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych otrzymasz maksymalnie 600 zł premii.

Aby otrzymać dodatkowe 200 zł za aktywne korzystanie z konta wystarczy, że przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych w każdym miesiącu wykonasz przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł oraz przelewy (inne niż do ZUS) przez aplikację mobilną PeoPay, na łączną kwotę min. 1000 zł oraz transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 500 zł kartą debetową Mastercard do konta lub aplikacją PeoPay.

Aby otrzymać 400 zł za umowę o terminal płatniczy wystarczy, że zawrzesz z bankiem umowę o terminal płatniczy, a następnie przyjmiesz przez 6 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu od otwarcia rachunku płatności w terminalu na kwotą min. 1 000 zł miesięcznie. Premia za terminal płatniczy nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w następujących branżach: biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z).

Aby otrzymać 600 zł za zawarcie pierwszej umowy o kredyt/pożyczkę lub o Leasing z Pekao Leasing lub Faktoring z Pekao Faktoring wystarczy, że w okresie trwania promocji zawrzesz taką umowę i spełnisz jeden z warunków:
- uruchomisz kredyt/pożyczkę z gwarancją banku Gospodarstwa Krajowego albo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego do 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych na kwotę min. 100 000 zł lub
- wykonasz minimum 1 przelew miesięcznie na rzecz Pekao Leasing tytułem spłaty raty leasingowej w okresie 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych na łączną kwotę min. 2 000 zł miesięcznie lub
- otrzymasz minimum 4 uznania na rachunku Konto Przekorzystne Biznes z tytułu wykupu wierzytelności w ramach zawartej umowy faktoringowej z Pekao Faktoring Sp. z o.o. w okresie 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych.

Z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali w banku lub w Idea Banku S.A. rachunek rozliczeniowy w dowolnym czasie pomiędzy 1 grudnia 2020 r. a 31 marca 2022 r. Posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób fizycznych w banku lub w Idea Banku S.A. nie wyklucza uczestnictwa przedsiębiorcy w promocji.

Opłaty za Konto Przekorzystne Biznes oraz za kartę Mastercard do rachunku po zakończeniu promocyjnego okresu zwolnienia z opłat, będą pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji bankowych rachunku Konto Przekorzystne Biznes.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014843
REGON: 000010205
NIP: 5260006841
Kapitał zakładowy: 262 470 034 zł (opłacony w całości)
PKO Bank Polski S.A.
PKO Konto Firmowe
 • Otwórz firmę i konto firmowe jednym wnioskiem
 • 0 zł za konto dostosowane do Twojej Firmy
 • 0 zł za PowerB@nk na start – domena, kreator www z hostingiem, certyfikat SSL i fakturowanie w e-Księgowości
 • 0 zł za kartę wielowalutową
 • 0 zł za wszystkie przelewy krajowe w trybie zwykłym, zlecane w aplikacji mobilnej
Sprawdź informacje o produkcie
 • Szczegóły produktu
 • Informacje dodatkowe
 • O PKO Bank Polski S.A.
Szczegółowy opis:
PKO Konto Firmowe
 • Otwórz firmę i konto firmowe jednym wnioskiem
 • 0 zł za konto dostosowane do Twojej Firmy
 • 0 zł za PowerB@nk na start – domena, kreator www z hostingiem, certyfikat SSL i fakturowanie w e-Księgowości
 • 0 zł za kartę wielowalutową
 • 0 zł za wszystkie przelewy krajowe w trybie zwykłym, zlecane w aplikacji mobilnej
Oferta promocyjna PowerB@nk na start trwa od 13 stycznia do 31 maja 2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania liczby zaproszeń. Usługi w ramach oferty promocyjnej udostępniane są za pośrednictwem PKO BP Finat sp. z o.o. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
PKO Bank Polski S.A.
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438
REGON: 016298263
NIP: 5250007738
Kapitał zakładowy: 1 250 000 000 zł (opłacony w całości)

Zapisz się na newsletter!

Otrzymuj informacje o dostępnych produktachWyrażam zgodę na:

Najświeższe informacje:

Źródło zdjęcia: rawpixel.com

Niespłacona chwilówka? Sprawdź, jakie mogą być tego konsekwencje

OPUBLIKOWANO 2022-02-06

Pożyczkę - chwilówkę zaciągnąć można szybko, ale równie szybko należy ją też spłacić. Co w sytuacji, kiedy spóźnimy się ze spłatą całej kwoty - w przypadku jednorazowych zobowiązań lub mamy opóźnienie w spłacie rat?
Czytaj dalej
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Pożyczka do 15 000 zł bez wychodzenia z domu!

OPUBLIKOWANO 2022-01-28

Pożyczka przez Internet to dodatkowe środki na wyciągnięcie ręki. Nie znamy prostszego sposobu wnioskowania o pożyczkę niż ta, którą z powodzeniem oferują promujące się w internecie firmy pożyczkowe. Na LendUp.pl można otrzymać pożyczkę nie wychodząc z domu, a pieniądze przeznaczyć na dowolny cel. I to w 16 minut!
Czytaj dalej
REKLAMA


Wskazane powyżej parametry oferty mają charakter informacyjny, są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez podmoty współpracujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. AJA Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.

AJA Media Sp. z o.o. (właściciel portalu leadmax.pl) z siedzibą w Katowicach, KRS 0000576555 o kapitale zakładowym 20 000 zł informuje, iż nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio od kredytobiorców, współpracuje bezpośrednio lub za pośrednictwem, za wynagrodzeniem, z wymienionymi na stronie podmiotami.

COPYRIGHT © 2015-2022 AJA Media Sp. z o.o. ALL RIGHTS RESERVED.

Tak, zgadzam się
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony. Dzięki nim możemy oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Tak, zgadzam się