Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter i otrzymuj informacje o dostępnych produktachWyrażam zgodę na:
Źródło zdjęcia: rawpixel.com

Niespłacona chwilówka? Sprawdź, jakie mogą być tego konsekwencje

OPUBLIKOWANO 2022-02-06

Pożyczkę - chwilówkę zaciągnąć można szybko, ale równie szybko należy ją też spłacić. Co w sytuacji, kiedy spóźnimy się ze spłatą całej kwoty - w przypadku jednorazowych zobowiązań lub mamy opóźnienie w spłacie rat?
Czytaj dalej
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Pożyczka do 15 000 zł bez wychodzenia z domu!

OPUBLIKOWANO 2022-01-28

Pożyczka przez Internet to dodatkowe środki na wyciągnięcie ręki. Nie znamy prostszego sposobu wnioskowania o pożyczkę niż ta, którą z powodzeniem oferują promujące się w internecie firmy pożyczkowe. Na LendUp.pl można otrzymać pożyczkę nie wychodząc z domu, a pieniądze przeznaczyć na dowolny cel. I to w 16 minut!
Czytaj dalej
REKLAMA


Regulamin

OPUBLIKOWANO 2018-06-06

§1. Definicje
 1. Serwis internetowy / Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem https://leadmax.pl
 2. Administrator Serwisu - AJA MEDIA Sp. z o.o., ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice, KRS 0000576555, REGON 362516186, NIP 9542758519
 3. Regulamin - regulamin Serwisu internetowego ustanowiony przez Administratora Serwisu
 4. Użytkownik - dowolna osoba korzystająca z Serwisu internetowego, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych
 5. Partner - oznacza instytucje finansowe współpracujące z Administratorem Serwisu
 6. Usługi - usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu internetowego
 7. Wniosek - zapytanie Użytkownika złożone poprzez Serwis internetowy bezpośrednio do Partnera Serwisu
 8. Formularz - formularz personalny na stronie Partnera, poprzez który Użytkownik składa Wniosek
 9. Przeglądarka internetowa - program, wykorzystywany przez Użytkownika do korzystania z Serwisu internetowego (np. Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari itd.)
§2. Postanowienia ogólne
 1. leadmax.pl to Serwis Internetowy, którego celem jest dobranie optymalnych produktów finansowych, którymi zainteresowani są Użytkownicy Serwisu
 2. Korzystanie z usług Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników Serwisu
 3. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz dowolnej Przeglądarki internetowej
 4. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego
 5. Niniejszy regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego i jest dostępny pod adresem https://leadmax.pl/regulamin.htm
 6. W chwili wysłania Wniosku Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zgadza się z jego treścią w całości i bez wykluczeń
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie m.in. przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o chronię danych osobowych, przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych
§3. Odpowiedzialność Użytkownika
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem
 2. W przypadku powstałych szkód w wyniku niezgodnego z Regulaminem i prawem zachowania Użytkownika, a w szczególności podania nieprawdziwych danych osobowych bądź podania danych osób trzecich, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń finansowych wynikłych z tego tytułu, a w szczególności roszczeń skierowanych w stronę Administratora Serwisu przez osoby trzecie, których dane zostały użyte
 3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Administrator serwisu posiada względem Użytkownika roszczenie odszkodowawcze
§4. Warunki korzystania z usług Serwisu
 1. Usługi Serwisu leadmax.pl są bezpłatne.
 2. Serwis agreguje oferty finansowe i w łatwy i czytelny sposób przedstawia je Użytkownikowi.
 3. Skorzystanie z oferty wybranego Partnera wiąże się z przejściem na dedykowaną stronę z Formularzem kontaktowym bądź wnioskiem o produkt.
 4. Wypełnienie Formularza i podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 5. Administratorem danych podanych w Formularzu Partnera jest tylko i wyłącznie Partner Serwisu. Administrator Serwisu nie przechwuje ani nie przetwarza tych informacji.
 6. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik może skorzystać z opcji zapisania się do bazy mailingowej Administratora Serwisu. Skorzystanie z tej opcji może wymagać udzielenia przez Użytkownika zgody na przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie zbieranych przez Administratora serwisu danych. Użytkownik zawsze będzie informowany o rodzaju, zakresie i celu tych zgód.
 7. Korzystanie z usług Serwisu internetowego może wymagać jednorazowej zgody na przechowywanie przez Serwis informacji w postaci tzw. cookies (ciasteczka). Są to małe pliki przechowujące dane Serwisu niezbędne do jego poprawnego działania. Pliki te nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie ingerują w integralność systemu, nie służą do instalacji bądź deinstalacji jakichkolwiek programów. Użytkownik może w każdej chwili usunąć cookies poprzez skorzystanie z narzędzi dostępnych w używanej przez niego Przeglądarce internetowej.
 8. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania cookies określa Polityka prywatności https://leadmax.pl/polityka-prywatnosci.htm
§5. Odpowiedzialność i wyłączenia odpowiedzialności Administratora Serwisu
 1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dane podane w Formularzu przez Użytkownika Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, których dane zostały bezprawnie wykorzystane przez Użytkownika
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od niego niezależnych
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem
 4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert Partnerów, z którymi współpracuje
 5. Administrator Serwisu wyłącza swoją odpowiedzialność również z chwilą, gdy oferta przedstawiona przez Partnerów, z którymi współpracuje, nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.)
 6. Serwis internetowy nie świadczy usług finansowych w swoim imieniu
 7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niekorzystne skutki decyzji podjętych przez Użytkowników Serwisu
 8. Administrator Serwisu zastrzega, że usługi świadczone przez niego w żadnym stopniu nie mają charakteru doradztwa finansowego, zaś Użytkownik przed podjęciem decyzji o zawarciu zobowiązania wobec wybranej instytucji, obowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z warunkami, regulaminem oraz wszelką dokumentacją, którą zobowiązany jest zaakceptować podczas zawierania umowy
 9. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do nawiązania współpracy z innymi Partnerami oraz rozwiązania umowy z obecnymi bez obowiązku informowania Użytkownika o tym fakcie
§6. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych podanych w serwisie www leadmax.pl jest AJA Media Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-019), przy ul. Z. Krasińskiego 29/9 (Spółka). Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i świadczenia usług w Programie.
 2. AJA Media Sp. z o.o. jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
  4. w zakresie (imię, adres e-mail) i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Pana/Panią podczas zapisu na newsletter,
  5. w celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki, w zakresie: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony,
  6. w celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej - cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie,
  7. w celu administrowania stroną internetową w zakresie: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym — dane te są zapisywane
  8. automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Spółki. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów AJA Media Sp. z o.o.;
  2. art. 6 ust. 1 lit a) RODO, do celów marketingowych, otrzymywania newslettera Programu Partnerskiego, na podstawie udzielonej zgody.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Dane mogą być powierzane pracownikom/współpracownikom B2B, dostawcy serwera, systemowi wysyłkowemu, księgowości w celu prawidłowej realizacji usług. O ile to konieczne, dane mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu realizacji zobowiązań wynikających z Umowy.
  Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ale tylko do podmiotów, które przystąpiły do Privacy Shield – takich jak Facebook Ireland Limited. Przystępując do programu Privacy Shield, podmiot gwarantuje, że będzie przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem. W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.
 7. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy:
  1. w przypadku otrzymywania newslettera do czasu cofnięcia, skutecznego wniesienia sprzeciwu, skorzystania z prawa do bycia zapomnianym lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych uzupełnionych w formularzu zapisu na newsletter przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, otrzymywanie newslettera zostaje wstrzymane, dane są przechowywane jeszcze przez 5 lat w celu ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń; okres 5 lat wynika również z przepisów prawa podatkowego;
  2. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 38 miesięcy — w odniesieniu do danych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, cofnięcia wyrażonej zgody, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. AJA Media ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 10. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy: wysłać maila bezpośrednio do AJA Media na adres info@leadmax.pl lub kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości.
 11. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 12. AJA Media Sp. z o.o. nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
§7. Reklamacje
 1. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby usługi przez niego oferowane były jak najlepszej jakości. Jednakże w przypadku, gdy Użytkownik uzna, że nie jest z nich zadowolony, może złożyć pisemną reklamację wysyłając ją na adres kontakt@leadmax.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika. Należy także w sposób wyczerpujący opisać przyczynę złożenia reklamacji
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w okresie 30 dni od wpłynięcia zgłoszenia, przy czym Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego okresu w przypadkach, gdy wyjaśnienie reklamacji wymagałoby bardziej specjalistycznej wiedzy, o czym Administrator Serwisu niezwłocznie poinformuje Użytkownika składającego reklamacje
 4. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest w formie e-mail na adres, z którego reklamacja została złożona
§8. Prawa autorskie
 1. Materiały zamieszczone w Serwisie internetowym są chronione prawem autorskim, w szczególności; teksty, grafika, zdjęcia, układ Serwisu, znaki towarowe, dokumenty. Stanowią one własność Administratora Serwisu lub jego Partnerów
 2. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania i respektowania praw autorskich
 3. Użytkownik może wykorzystywać zawartość Serwisu tylko dla użytku osobistego, wszelka inna działalność musi zostać zaakceptowana przez Administratora Serwisu
 4. Komercyjne wykorzystywanie informacji zawartych w Serwisie jest zabronione
 5. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania materiałów, których właścicielem jest Administrator Serwisu, sprawa zostanie skierowana do odpowiednich organów prawa
§9. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora Serwisu
 3. Regulamin wchodzi w dniu jego opublikowania na stronie https://leadmax.pl/regulamin.htm i obowiązuje do momentu jego zmiany przez Administratora Serwisu
 4. AJA Media zastrzega sobie prawo do zmiany/aktualizacji niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie WWW: https://leadmax.pl/regulamin.htm a jego poprzednie wersje są dostępne pod następującymi linkami:
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 06.06.2018 r.